Lillebælt Syd: Opdateret miljøkonsekvensvurdering sendt til Energistyrelsen

1. august 2019 Erhverv

Sønderborg Forsyning har netop sendt et opdateret udkast til miljøkonsekvensvurdering af projektet Lillebælt Syd Vindmøllepark til Energistyrelsen.

Rapporten er opdateret på baggrund af Energistyrelsens bemærkninger som en del af godkendelsesprocessen.

”Vi er glade for, at vi har taget endnu et skridt i processen”, siger Bjarke Eriksen, direktør for Lillebælt i en pressemeddelelse.

”Der er fortsat en række opgaver, inden vi kan stå med en godkendt forundersøgelse og tilladelse til at stille møllerne op, og vi vil gøre vores bedste for at vores bidrag fortsat leveres hurtigt og professionelt.”

Artiklen fortsætter under annoncen

I rapporten er der foretaget mindre ændringer i afsnittene om luftbåren støj, landskab og visuelle forhold, marin natur, Natura 2000-konsekvensvurdering og flysikkerhed.

Ændringerne omfatter enkelte steder nye undersøgelser, bl.a. på grund af ny vindmøllebekendtgørelse, mens der andre steder er tale om præcisering af resultater, afgrænsninger og metoder på allerede gennemførte undersøgelser samt uddybning af de faglige begrundelser for vurderinger.

Opdateringen har ikke medført ændringer i rapportens konklusioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vurderingen er stadig, at for næsten alle områder og delområder er påvirkningerne små eller kan mindskes væsentligt eller helt undgås med afværgeforanstaltninger.

”Der er kun tale om mindre opdateringer af rapporten, som helt forventeligt ikke ændrer ved rapportens konklusioner”, siger Bjarke Eriksen.

”Nu går vi i gang med at konkretisere projektet yderligere, så vi er klar til næste skridt i processen.”

Det er Energistyrelsens praksis, at miljøkonsekvensvurderingen kommer i offentlig høring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidspunktet er endnu ikke fastlagt.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
27. oktober 2021 Erhverv, Gråsten

Stor bøde og sur smiley til SuperBrugsen i Gråsten

27. oktober 2021 Erhverv

Forleden var Fødevarestyrelsen på besøg i SuperBrugsen i Gråsten – og det resulterede i en sur smiley og en bøde på 20.000 kroner. Fødevarestyrelsen oplyser, at besøget i SuperBrugsens delikatesse var en opfølgning på tidligere besøg, hvor der blev konstateret, at en stikvogn i kølerummet ikke var gjort ordentligt ren – og det var den […]

Læs mere...