Nordvesthavnsvej: En ny sag hvor borgerne ikke bliver hørt?

25. september 2017 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Formand for Fælleslisten, Erik Lorenzen, skriver:

Der skal laves en ny lokalplan for Nordvesthavnsvej.

Kommunen har haft et orienteringsmøde med borgerne i området.

Men her er Fælleslisten er ikke enig med Teknik- og Miljøudvalgets formand, Frode Sørensen.

Det er ikke nok bare at orientere borgere i et område.

De skal inddrages, inden lokalplanen behandles i udvalget, byrådet og sendes i høring.

Erik Lorenzen synes, at der skal lyttes til borgerne ved Nordvesthavnsvej

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi er en politisk styret organisation og selvfølgelig kan vi pålægge forvaltningen at gå i dialog med borgerne om en kommende lokalplans indhold.

Vi kan også deltage politisk i disse møder, om nødvendigt.

Vi skal inddrage borgerne i planlægningen, så det ikke ender i konflikt og ankesager.

Tidligere erhvervsgrunde, der ligger i boligområder, skal selvfølgelig udnyttes. Det er den vej udviklingen går, når virksomhederne flytter ud af byen. Men vi skal gøre det på en inddragende måde, til gavn for alle parter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ikke første gang

Der har gennem årene været adskillige byggerier og udstykninger, hvor naboerne føler sig kørt over, fordi de først i høringsperioden får mulighed for at komme med deres kommentarer. Er vi først kommet så langt, viser virkeligheden, at det er svært at ændre meget i disse planer.

Investorer er i flere tilfælde allerede på banen med deres projekter. Det gør det endnu mere problematisk.

Lad os nu udvikle lokalplanen for Nordvesthavnsvej sammen med borgerne i lokalområdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er en af Fælleslistens mærkesager, at vi skal inddrage borgerne tidligt ved fremtidige lokalplaner.

Vi vil kæmpe hårdt for, at det er med i den næste konstitueringsaftale efter det kommende kommunalvalg.

Men det forhindrer jo ikke, at vi allerede nu ændrer praksis, inddrager borgerne og bruger deres ideer konstruktivt.