Penge til sønderjysk skole- og kultursamarbejde

30. juni 2016 Kultur

Nu får de fire kommuner i Det Sønderjyske KulturFællesskab en fælles kulturtjeneste, der skal få skolerne til at bruge de sønderjyske kulturtilbud mere i undervisningen. Det kan lade sig gøre, fordi Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget 640.000 kr. til det fælles sønderjyske kulturprojekt ”Alle i spil – Kulturtjeneste Sønderjylland”, der har et samlet budget på godt 1 mio. kr.

Formand for Det Sønderjyske KulturFællesskab Allan Emiliussen fra Haderslev glæder sig over tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen, for formidlingen af kunst til børn og unge ligger ham meget på sinde:

Artiklen fortsætter under annoncen

“Kulturen har en afgørende vigtig betydning, både os som individer og for udviklingen af vores fælles samfund. Der er et kæmpe læringspotentiale i at få kunst og kultur ind i skolen, for kulturaktørerne arbejder ikke kun logisk og rationelt, men også sanseligt, emotionelt og kropsligt. Det er vigtigt, at børnene også får almen dannelse, som er med til at danne grundlag for den kritiske og kreative tænkning”, siger Allan Emiliussen i en pressemeddelelse.

Projektet ligger rigtig godt i tråd med skolereformens tanker om Den Åbne Skole. Her er der lagt op til, at skolerne skal åbne sig overfor det omgivende samfund, så eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv, og så undervisningen bliver mere differentieret. Det kan kulturtjenesten hjælpe med.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det skal være nemt for skolelærere at finde kulturtilbud, der rammer lige præcis ned i klassernes behov. Kulturtjenesten skal hjælpe museumspersonale, bibliotekarer og andre kulturformidlere med at blive skarpere på at udvikle og beskrive deres kulturtilbud, så de matcher folkeskolens trinmål og lærerplaner”, siger Allan Emiliussen.

Kulturtjenesten handler dog ikke kun om at gøre kulturinstitutionernes formidling bedre, men også om at give brugerne af kulturinstitutionerne nye og mere aktive roller. F.eks. skal eleverne trænes i at formidle deres oplevelser med og viden om kultur, og skolebibliotekarer skal uddannes til kulturformidlere i bred forstand.  Kulturtjenesten skal også udgøre en fælles platform for samarbejdet mellem kultur- og skoleforvaltningerne og samle de kulturelle netværk i Sønderjylland, så vidensdeling får bedre vilkår.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
25. juni 2022 Nordborg, Debat

Debat: Når kommunen skal spare så rammer det altid de ældre

25. juni 2022 Nordborg

Henrik Nielsen, Liberal Borgerliste, skriver: I Sønderborg skal der spares 45 millioner kroner i næste budgetår og det får store konsekvenser for vores ældre. Desværre ser man igen det område som første prioritet i byrådet, når der skal spares penge. Når man så ser lidt på, hvorfor Sønderborgs byråd har fået den opgave, så er […]

Læs mere...