Rådhus: Alternativet er klar til at forny det politiske arbejde

11. november 2016 Sundeved
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

 

Sønderborg har et hus for de unge i Brandtsgade i midtbyen, hvor elever fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser kan mødes.

“Men det er bare ikke noget for elever fra for eksempel tømreruddannelsen at komme i huset”, siger Silke Groth, der er medlem hos Alternativet i Sønderborg, der også har noteret sig, at der en rigtig stor udfordring i at holde unge mennesker indenfor kommunegrænsen, når de er færdige med deres uddannelser.

“Vi vil gerne vide, hvad der får unge mennesker til at tro på en fremtid i Sønderborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi ved, at her er rigtigt godt for børnefamilier og at det får nogle af udflytterne til at vende hjem, når de skal stifte familie”, siger bestyrelsesmedlem Silke Groth til SønderborgNYT. Medlemmerne hos Alternativet vil meget gerne have løst den udfordring – og de vil finde vejen sammen med borgerne.

Nyt i Sønderborg

Partiet Alternativet er nyt i Sønderborg.

“I foråret havde vi stiftende generalforsamling, hvor 49 medlemmer deltog”, siger forperson Karsten Fyhn til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han glæder sig over, at der 17 mere, der har meldt sig ind, så der nu er 66 medlemmer.

“Det er ikke længe siden, der blev holdt et såkaldt Politisk Laboratorium, Po-La, hvor borgere var velkomne til at deltage og få vendt nogle af de ting, som Alternativet kan arbejde med, hvis der hentes stemmer nok ved kommunalvalget om et år”, siger næstforperson Stefan Kronborg til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fortæller videre, at der er virkeligt vigtigt for Alternativet at være supertæt på borgerne, så der vil blive samlet adskillige grupper, der har indsigt i forskellige ting.

“Det er muligt, at forvaltningerne ved en hel del, men det er altså borgerne, der er eksperter i deres egne liv”, siger Silke Groth og signalerer dermed, at Alternativet vil være her for borgerne og ikke omvendt.

Borgerne skal også bestemme

“Vi er også tilhængere af, at borgerne skal inddrages meget mere i lokalpolitik og derfor forestiller vi os, at der er beslutninger, som byrådet lægger ud til borgerne, som så kan stemme elektronisk”, siger forpersonen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved at lade et antal borgere stemme om sager fra byrådets dagsorden, så vækkes interessen for lokalpolitik.

“Vi ved, at borgerne ikke er eksperter på alle områder, så det afspejler jo byrådet på samme måde som byrådet afspejler borgerne”, siger Stefan Kronborg.

Har travlt med valg-tilløbet

Alternativet i Sønderborg og resten af landet har travlt med at få sat et programmer sammen, som hver enkelt lokalafdeling kan gå til byrådsvalg på.

“Den lokalpolitik de enkelt partiforeninger får snakket sig frem til, bliver skrevet ind i en fælles database, så alle afdelinger får gavn af hinandens arbejde”, siger Karsten Fyhn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fortæller, at hver enkelt emne bliver vendt og drejet meget grundigt af medlemmerne.

Først i det nye år skal der findes kandidater, der har mod på at stille op til kommunalvalget.

“Kandidatlisten bliver lavet på et møde, hvor de egnede kandidater vil få deres navn på”, siger Karsten Fyhn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Næstforpersonen tilføjer, at dukker der egnede kandidater op senere gennem 2017, så bliver de også sat på listen.

Forperson Karsten Fyhn har ingen planer om selv at stille op.

“Jeg har det bedst med at være i kulissen, hvor jeg tage mig af det organisatoriske”, siger han.

Ny måde at arbejde på

I dag er det sådan, at når medlemmer af flertalsgruppen eller oppositionen er sikker på, at der er seksten i byrådet, der vil stemme for et forslag, så lægges det frem til afstemning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange forslag er alle 31 byrødder enige om. Men når de ikke er det, så er man tilfreds med en flertalsafgørelse.

“Vi vil meget hellere snakke sagerne helt på plads. Det er nemlig vigtigt, at modstanden til en idé bliver tænkt med ind.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er nemlig ikke altid, de fleste har ret”, siger Silke Groth. Hun vil finde de bedste løsninger og de kommer ifølge hende selv ved, at ingen af parterne er fastlåste fra start.

“Og så er der jo det fantastiske med, at vi bliver klogere af at lytte og ikke af at snakke”, siger Silke Groth.

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 58).

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
19. april 2021 Erhverv, Sønderborg

Sønderborg Kommunes tilladelse til biogasanlæg i Kværs er ophævet

19. april 2021 Erhverv

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og ophæver Sønderborg Kommunes afgørelse af 27. juni 2019 om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse for opførelse og drift af et biogasanlæg i Kværs og hjemviser sagen til fornyet behandling. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. ”Vi modtog fredag afgørelsen fra […]

Læs mere...