Ringriderpladsen: Lokalplan skal bane vejen for en sportshal

6. november 2019 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Planen for mere ordnede forhold på Ringriderpladsen har været undervejs i et par år. Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune godkendte allerede i september 2017, at lokalplanarbejdet gik i gang. Men så dukkede et ønske fra Statsskolen op: Den havde brug for mere plads til indendørs idræt, og en sportshal på Ringriderpladsen stod højt på ønskesedlen.

Byrådet godkendte derefter, at lokalplanen også skulle indeholde mulighed for at opføre en idrætshal og Teknik- og Miljøudvalget udvalget sender nu lokalplanforslaget i høring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Formålet med lokalplanen er i første række at sikre, at Ringriderpladsen og stadion med mere sikres til større festarrangementer som for eksempel Ringriderfesten og Byfesten samt til idræt. Det grønne område, hvor ringriderdysten foregår og selve stadion ændres ikke.

Derimod kan der placeres en sportshal på det grønne område øst for boldbanen, der grænser ud til Stadionstien og boligerne på Sundquistsgade. Der er ligeledes skitseret et forslag til placering af en toiletbygning ved nedgangen fra selve Ringriderpladsen til den lille træningsbane, og der er indtegnet 200-250 p-pladser.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Antallet af biler, der parkeres på Ringriderpladsen, har i en årrække været tiltagende og derfor er der brug for en tydelig markering af, hvor p-pladserne er og for fast belægning, så det ikke støver i tørre perioder. Da pladsens primære formål er arrangementer som Ringrider- og Byfesten, bliver der lukket for parkering de dage, hvor festerne finder sted. Samtidig vil vi gerne give pladsen et mere grønt og rekreativt udtryk, og derfor er det planen at markere p-pladserne med træer, fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard, i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Samtidig giver lokalplanen mulighed for, at Statsskolen kan bygge en sportshal, hvis placering vi har fundet frem til i et fint samarbejde med pladsens øvrige brugere. Jeg synes, det er dejligt, at Ringriderpladsen får et løft, som på samme tid tilgodeser ønsker fra en række aktører på og omkring pladsen”, supplerer udvalgets næstformand, Stefan Lydal.

23. februar 2024 Nordborg, Samfund

Skolebørn kom på visit til gallafesten på Tangshave

23. februar 2024 Nordborg

De ældre på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter fejrede fredag, at det er 20 år siden, centret blev indviet, en indvielse hvor Bitten Clausen også deltog. Det var den 12. december 2003, de ældre flyttede fra det tidligere plejehjem til Tangshave og den 23. februar 2004 rykkede ledelsen ind og derfor var indvielsen den 23. februar. […]

Læs mere...