Samlet vederlagsomkostning til formænd og næstformand stiger i ny udvalgsstruktur

30. november 2021 Politik

Artiklen er opdateret den 1/12-2021 kl. 11:49 med, at når vederlaget til formænd og næstformænd samlet er højere end det nuværende øger det ikke den samlede udgift til alle vederlag til byrådsmedlemmer. Se nederst i artiklen.

Som SønderborgNYT tidligere tirsdag kunne fortælle, skal byrådet træffe beslutning om en ny udvalgsstruktur for den kommende byrådsperiode. Det betyder blandt andet, at der fremover bliver ét stående udvalg mere og dermed stiger den samlede vederlagsomkostning til formænd og næstformand i de såkaldte ’stående’ udvalg, hvis forslaget godkendes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samlet set stiger den årlige, samlede omkostning til udvalgsformænd og næstformænd med 227.529,29 kroner, hvis der tages afsæt i den gældende aftale for vederlag til formand og næstformænd, som blev indgået i 2018 og denne sammenholdes med forslaget til den nye udvalgsstruktur, som byrådet skal 1. behandle i morgen onsdag.

Selvom den samlede omkostning til udvalgenes formænd og næstformænd stiger, går både udvalgsformændene og næstformændene ned i vederlag.

I den gældende aftale fra 2018 får udvalgsformænd 18 procent i vederlag udregnet efter borgmesterens løn, mens næstformænd får 6 procent udregnet efter den årlige borgmesterløn. Fremover sættes formands-vederlaget ned til 17,2 procent mens næstformands-vederlaget sættes ned til 5,5 procent af borgmesterlønnen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vederlaget for formandsposten i Børne- og Ungeudvalget er i dag 10 procent af borgmesterlønnen, men vil fremover blive hævet til 17,2 procent mens næstformanden i Børne- og ungeudvalget hverken nu eller fremover får vederlag for sit udvalgsarbejde.

Borgmesterens løn udgør i 2021 1.087.909 kroner.

Årsagen til den samlede stigning i formands- og næstformands vedlagene skal findes i, at der oprettes et nyt udvalg, så der fremover er 10 stående udvalg, mod i dag ni stående udvalg, inklusiv det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samlet set får formænd og næstformænd i udvalgene fremover 2.162.763,09 kroner om året, hvis byrådet godkender den nye styrelsesvedtægt, som blandt angiver vederlagenes størrelse.

Udover vederlag som formand eller næstformand får hvert byrådsmedlem et fast vederlag for at sidde i byrådet samt mulighed for udvalgsvederlag, børnetillæg samt vederlag til 1.viceborgmester samt vederlag for andre kommunale hverv.

Forslaget skal godkendes på de kommende to byrådsmøder og 1. behandles i morgen onsdag på byrådsmødet, som SønderborgNYT sendte direkte på SønderborgNYT TV, som du kan se her.

Artiklen fortsætter under annoncen

Opdatering 1/12-21 kl. 11:49

Når vederlaget til formænd og næstformænd samlet er højere end det nuværende øger det ikke den samlede udgift til alle vederlag til byrådsmedlemmer, men medfører, at der er mindre til fordeling til det vederlag man modtager som udvalgsmedlem – altså de medlemmer, der ikke modtager enten formands- eller næstformandsvederlag. Vederlagsomkostningen bliver derfor kroner/øre-mæssigt det samme, men med ændret fordeling.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
3. juni 2023 Sønderborg, Debat

Debat: Avnbøløsten-borgerne holder Venstres byrådsgruppe op på vindmølle-løfter

3. juni 2023 Sønderborg

I onsdags var der mødt adskillige mennesker fra Avnbøløsten op ved Rådhuset, hvor de demonstrerede imod Byrådets planer om, der skal stilles vindmøller op i deres lokalområde. I Byrådssalen fik de lov til at stille et spørgsmål til Byrådet – og spurgte om Venstre og Socialdemokratiet havde tænkt sig at holde deres løfter. Svaret de […]

Læs mere...