Debatindlæg: Socialdemokratiet stemmer ikke for en kommunal garanti til Privatskolen Als

2. juli 2020 Sønderborg

Borgmester Erik Lauritzen skriver:

På økonomiudvalgets sidste møde inden ferien var der fuld enighed om at udskyde behandlingen af en ansøgning om kommunal garanti for et lån på 20 millioner kroner, som Privatskolen Als har ansøgt om i forbindelse med deres store investeringsplan for udvidelse og modernisering.

Vi var enige om først at mødes med privatskolen og blive klogere på deres projekt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Venstre og Tage Petersen har så alligevel valgt i dag, torsdag, at offentliggøre at de agter at stemme for støtten til privatskolen. Venstre mener ikke det er en kommunal opgave -men vil alligevel kautionere for lånet.

Jeg og den socialdemokratiske gruppe skal hermed på samme vis gøre vores stilling klar. Vi er enige med Tage og Venstre. Det er ikke en kommunal opgave at medvirke til en privat grundskoles finansiering.

I en tid hvor vi sammen med skoleledelser, lærere og forældrebestyrelser kæmper for at sikre økonomisk bæredygtige skoler med høj kvalitet tilpasset elevtallet, vil det være helt forkert at bakke op om en kapacitetsudvidelse i en privat skolevirksomhed, der leverer en tilsvarende ydelse som de kommunale skoler.

Vi vil bruge al den økonomiske og faglige kraft vi har til i de kommende år fortsat forbedre de kommunale skoletilbud i hele kommunen. Og vi investerer nu og fremadrettet i renoveringer og kapacitetstilpasninger. Vi kommer ikke til at stemme for garantistillelse for lån på 20 millioner kroner til en privat skole.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk