Kommunen: 30.000 sager blev afgjort – 126 blev anket – og der var fejl i 47

8. april 2021 Samfund

Sammenlagt har der i 2020 i Sønderborg Kommune været 126 klager på afgørelser inden for social-, ældre- samt børne- og ungehandicap-området, der er gået til Ankestyrelsen. Det viser Børne- og Socialministeriets opgørelse for sidste år, hvor Sønderborg Kommune traf i alt knap 30.000 afgørelser på social-, ældre- samt børne- og ungehandicap-området.

”Der er nogle områder, hvor vi ikke er tilfredse og kunne gøre det bedre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi skal forbedre os hele tiden, så vi får færre klagesager, og det er min oplevelse, at forvaltningen følger op på omgørelserne og lærer af dem”, siger formanden for Social- og Seniorudvalget, Preben Storm, der tilføjer, at det politiske udvalg løbende bliver orienteret om klagesagerne.

”Derfor er det også vigtigt for vores arbejde i kommunen, at vi bruger alle de data, vi har til rådighed, så vi som kommune kan levere den rette service samt sikre en så høj retssikkerhed for borgerne som muligt. Generelt virker vores sagsbehandling, så borgerne får det, de har krav på, og det er vigtigt, for det er kommunens opgave”.

Ud af de i alt 126 klagesager i Sønderborg Kommune er 37 afgørelser blevet hjemvist til fornyet behandling og 10 afgørelser er ændret.

De hjemviste sager tæller en meget bred vifte af støttemuligheder inden for ældre- og socialområdet, for det kan være alt fra tilskud til fodindlæg, flisebelægninger og handicapvenlig boligindretning i en borgers hjem og til ordninger om rengøring og kørsel.

På børnehandicapområdet omhandlede sagerne blandt andet om udmåling af støtten i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, ledsagelse og nødvendige merudgifter samt personkredsvurderinger.

Sager på handicapområdet kan være vanskelige for både borgere og sagsbehandlere, fordi der mange gange kan være flere forskellige lovgivninger, der skal tages stilling til. Derfor oplyser Sønderborg Kommune i klagevejledningen borgere i at gøre brug af deres klageret, hvis de er uenige i en afgørelse.

“På blandt andet børneområdet rådgiver og hjælper vi borgere med at klage, hvis vi har måtte give dem afslag på hjælp eller støtte. Det gør vi, fordi vi som kommune også har brug for pejlemærker i form af principafgørelser, og den afklaring kommer så gennem Ankestyrelsens vurdering af sagen”, siger Børne- og Uddannelsesudvalgets formand, Claus Klaris..

“Det kan være komplicerede sager, der kan være svære at navigere i og borgerne skal have den hjælp, de er berettiget til, og heldigvis får langt de fleste borgere det uden større problemer. Vi forsøger hele tiden at navigere i en kompleks lovgivning, der hele tiden ændrer sig, herunder med ændringer i Ankestyrelsens praksis. Vores medarbejdere arbejder konstant på at blive bedre, for vi ønsker alle færre sager, der bliver klaget over og omgjort”, siger Claus Klaris, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Alt for stor fejlprocent

Kommunen kan – ifølge Ligeværd Sønderborg, vende og dreje tallene, som de nu en gang vil.

“Men fejl i 47 sager ud af 126 viser jo bare, at der er medarbejdere, som ikke laver deres opgaver godt nok”, siger Ligeværd-formand Jørn Thrane til SønderborgNYT.

“Udvalgsformanden siger, sagerne er komplekse, men så må forvaltningen jo finde nogle medarbejdere, som kan håndtere dem – og forklaringen om konstante ændringer af lovgivningen er noget sludder. Lovgivningen er den samme, som den har været i mange år”, siger Jørn Thrane.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk