Kommunen sætter gang i et projekt der sikrer mod stormflod

Pressefoto: Sønderborg Kommune
Pressefoto: Sønderborg Kommune
14. november 2023 Gråsten Skrevet af: Ole Kæhler

Risikoen for stormfloder forventes at bliver større i fremtiden, og derfor har Sønderborg Kommune arbejdet på en plan for stormflodsbeskyttelse af Gråsten Havnefront.

Det er en proces, der har været i gang over længere tid og der har været positiv tilkendegivelse fra lodsejerne ved Gråsten Havnefront om at arbejde videre med projektet, og derfor besluttede Natur- Klima- og Miljøudvalget i juni, at der skal laves et konkret projektforslag. Sønderborg Kommune skriver i en pressemeddelelse, at man har valgt Sweco til at udvikle projektforslaget for den samlede strækning langs Gråsten Havnefront i tæt dialog med kommune, beboerne og lodsejerne samt opstille et grundlag for bidragsfordelingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Kommune har desuden søgt Kystdirektoratet om penge til projektet fra statens pulje til kystbeskyttelse. Puljen blev søgt i september, og der forventes svar i december.

”Vi glæder os over, at vi nu kommer et skridt videre i processen med at stormflodsbeskytte Gråsten Havnefront. Det er vigtigt, at vi fortsat inddrager borgerne i den proces, for det er et stort og komplekst arbejde, og vi ser frem til samarbejdet med alle involverede parter. Selv om det tager noget tid at komme helt i mål, så har den nylige stormflod nok vist alle, at vi i fællesskab skal sikre os mod lignende hændelser, siger Asger Romme Andersen, som er formand for Natur, Klima og Miljøudvalget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Stormflodssikringen skal beskytte området fra Sildekulevej ved Gråsten Plejecenter til den højvandsmur, som blev opført i 2021 på Fiskenæsvej. I området er der rækkehuse, parcelhuse og etagebyggeri, Gråsten Plejecenter, to roklubber, en café samt et havneområde. Det er desuden en populær strækning af Gråstenstien, som fører videre til Gråsten Slot.

Stormflodssikringen tager udgangspunkt i højvande op til 2,5, som ifølge Sønderborg Kommunes klimatilpasningsplan, svarer til en forventet 100-årshændelse i 2070. I projektforslaget fra Sweco skal der sikres med tekniske løsninger i form af for eksempel diger, søjle-bjælke-løsninger og højvandsmure. Projektforslaget skal udformes, så det også skaber rekreativ merværdi for området, og gavner fællesskabet på havnefronten.

Artiklen fortsætter under annoncen

”De fremtidige oversvømmelser kan blive højere end den, vi så for tre uger siden, og de har store omkostninger for beboere og virksomheder. Derfor er det vigtigt, at vi får omsat projektet i Gråsten Havn til en god stormflodssikring, som er en fælles opgave mellem kommunen og de lodsejerne, der bor ved vandet. Jeg håber, at lodsejerne er klar til at være en del af projektet, for det kræver også vilje til at være en del af betalingen, siger udvalgets næstformand, Maria Frost Andresen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den største klimaudfordring i Sønderborg Kommune er det stigende havvand. Men stigende vandmængder fra regn giver også problemer for kloaksystemerne og risiko for at overfladevand kan samle sig på steder, hvor det kan gøre skade. Andre steder udgør grundvand tæt på jordoverfladen et stigende problem.

20. april 2024 Uddannelse, Sønderborg

LEGO blev trækplastret til Forskningens Døgn

20. april 2024 Uddannelse

Lørdag har SDU i Sønderborg åbnet dørene for Forskningens Døgn frem til klokken 13 – og det er en landsdækkende festival, hvor universiteter, forskningsinstitutioner og videnskabens virksomheder inviterer alle interesserede til at opleve, diskutere og få indblik i forskernes arbejde – og der var et spændende program på SDU i Alsion, hvor der blev appelleret […]

Læs mere...