Nye retningslinier for kommunale lån til foreninger

9. december 2019 Politik

For foreninger og klubber kan det være svært at samle penge nok til ombygninger og køb af nyt udstyr. Derfor skal Økonomiudvalget på det kommende møde tage stilling til, om det også fremover skal være muligt for foreningerne i Sønderborg Kommune at låne penge til den slags opgaver.

Foreningslånepuljen skaber muligheder for, at foreninger i Sønderborg Kommune kan søge om at få lån til initiativer, der ikke kan findes penge til ad andre veje. Foreningslånepuljen er fortsat selvfinansierende, da de årlige afdrag indgår i puljen til genudlån. Men som noget nyt vil der fremover være et loft for lånene på 100.000 kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som en del af Budgetaftalen 2019-22 laves der en række analyser med henblik på at afdække mulige effektiviseringer i Sønderborg Kommune. Analysen viste, at Sønderborg Kommune gennem årene har ydet en række til selvejende institutioner, foreninger og forsamlingshuse med mere. Det er de lån forvaltningen kommer med anbefalinger til retningslinjer for.

Fungerende formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, Jesper Kock siger i en pressemeddelelse:

”Det er vigtigt at have et bredt og varieret udvalg af fritidstilbud i kommunen. Det vil vi gerne understøtte politisk, så derfor er vi glade for at kunne fastholde Foreningslånepuljen. Den er et vigtigt element i kommunens arbejde for at understøtte foreninger og klubber i deres arbejde med at skabe gode fysiske ramme for medlemmerne. Det skal vi også gøre fremadrettet, og med de nye vilkår for udlån sker det på en økonomisk bæredygtig måde”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beslutningen ligger godt i tråd med Byrådets Vision, hvor blandt andet bedre rammevilkår for frivilligt arbejde og opgradering af idrætsfaciliteter er blandt fokusområderne.

Fremover vil Foreningslånepuljen kunne yde lån på op til 100.000 kroner. Lånene kan ikke være afdragsfrie, og den maksimale løbetid vil være 10 år.

Der kan lånes til:

Indretning af foreningers ejede lokaler/bygninger/udendørs anlæg

Indretning af kommunalt ejede lokaler/bygninger/udendørs anlæg

Artiklen fortsætter under annoncen

Indkøb/reparation af materiel, som benyttes i forbindelse med foreningens aktivitet

I 2019 har Foreningslånepuljen ydet to lån. Broagerlands Rideklub har lånt 100.000 kr. til en udbygning af rytterstuen, så der skabes bedre vilkår for handicappede ryttere. Til Sundeved Rideklub er der ydet lån på 100.000 kr. til bygning af en ny stald, så forholdene for foreningens 10 elevheste lever op til de dyrevelfærdsmæssige krav.

Ansøgninger om lån fra Foreningslånepuljen skal også fremover behandles i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lån, der falder uden for rammerne af puljen, skal godkendes i Byrådet.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
20. maj 2022 Kultur, Gråsten

Lørdag åbnes kunstudstillingen Kunst i Gråsten ’22 i Den Røde Lade

20. maj 2022 Kultur

Lørdag eftermiddag klokken 15 holder Flensborgs overborgmester Simone Lange åbningstale i Den Røde Lade ved Gråsten Landbrugsskole, hvor Flensborg Fjords Kunst- & Kulturforening har fernisering på udstillingen Kunst i Gråsten ’22. I eftermiddagstimerne spiller Angelika Arft og Birgitte Schöder jazz- og folkmusik. “Der er 39 udstillere, som har fået deres værker med og det er […]

Læs mere...