Plads til forbedringer på Guderup Plejecenter

13. april 2021 Nordborg

Sønderborg Kommune har for nylig modtaget resultatet af det uanmeldte tilsyn på Guderup Plejecenter, der fandt sted sidst i marts måned. Det ekstraordinære tilsynsbesøg skete i forlængelse af to sager, hvor der er stillet spørgsmål om plejen på Guderup Plejecenter.

Det uanmeldte og uvildige tilsynsbesøg blev bestilt af Helle Mønsted Nielsen, der er direktør for Job og Velfærd, og dermed er direktør for ældreområdet i Sønderborg Kommune.

”Nu har vi haft uvildige personer til at vurdere plejeniveauet på Guderup Plejecenter, og jeg er glad for resultatet fra tilsynsbesøget, der ligner det resultat, som vi også internt i kommunen selv er nået frem til. Det bekræfter mig i, at der generelt er styr på plejen og omsorgen på plejecenteret, og at der har været tale om enkeltstående episoder, vi naturligvis er kede af”, siger hun i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Men resultatet viser også, at der er ting, vi kan og skal gøre bedre og derfor er der lige før påske vedtaget en handleplan for Guderup Plejecenter, der skal tage fat om problematikkerne”.

Tilsynet siger

Det er konsulentfirmaet BDO, som udfører tilsynsbesøgene for Sønderborg Kommune og i rapporten hedder det blandt andet:

”Tilsynet vurderer, at plejecentret samlet set lever op til Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres generelt med en god faglig kvalitet – trods medarbejdergruppens aktuelt sårbare situation. Tilsynet vurderer desuden, at der forsat bør være en skærpet ledelsesmæssig bevågenhed på at sikre medarbejderkontinuitet og på at skabe rammer og strukturer, der bakker op om medarbejdernes faglighed og udvikling i en tid med mange vakante stillinger og stort behov for afløsere”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tilsynet har ud fra besøget formuleret otte anbefalinger til Guderup Plejecenter til det videre arbejde, som ligger i tråd med de tiltag, der allerede er beskrevet i handleplanen.

”Vi håber, at der kommer ro på Guderup Plejecenter. Vi ved, at vi skal sikre medarbejdernes faglighed og udvikling, for det højner plejen og omsorgen, og det arbejde er allerede sat i gang. Jeg er samtidig overbevist om, at vi når i mål med de mange forskellige tiltag, der er i vores handleplan”, siger Helle Mønsted Nielsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Handleplan

Handleplanen er udarbejdet med baggrund i det kvalitetstjek, som Sønderborg Kommune iværksatte i lyset af de to kritiske episoder og med udgangspunkt i Sønderborg Kommunes Værdighedspolitik.

Handleplanen for Guderup Plejecenter omfatter blandt andet øget fokus på følgende tiltag:

Værdighed med konkrete indsatser inden for dialog og aktiviteter for borgerne

Demensvejlederne indgår i dag- og aftenvagt i afdelingen for at understøtte den faglige læring i praksis

Artiklen fortsætter under annoncen

Bedre struktur i plejeindsatsen med sparring om den enkelte borger

Alle beboere får udarbejdet en sanseprofil

Der igangsættes en generel kompetenceudvikling, herunder sidemandsoplæring, så medarbejderne bruger demensuddannelsen i praksis

Bedre introduktion af nyansatte og mentorordning for ufaglærte

Dialogen med og informationen til de pårørende opprioriteres for at skabe øget tillid og et fortsat godt samarbejde

Øget fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
18. maj 2021 Kultur, Sønderborg

Mød Thomas Vinterberg i FOFs online-studie

18. maj 2021 Kultur

Thomas Vinterberg, der jo nok er én af de mest kendte danskere i disse dage, er gæst hos FOF, hvor alle får mulighed for at være med via FOF Syds online-studie. Thomas Vinterberg blev optaget på Den Danske Filmskole i København i 1989 som den yngste elev nogensinde. Fire år senere afsluttede han sin uddannelse […]

Læs mere...