Politikerne klar med køreplan til fremtiden i Gråsten-Rinkenæs-Egernsund

Pressefoto
Pressefoto
10. august 2022 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Teknik-, By, og Boligudvalget har tirsdag godkendt forslaget til bystrategien for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund, som nu sendes til endelig vedtagelse i Byrådet.

Bystrategien skal være med til at sætte rammen og retningen for fremtidige handlinger og initiativer i Gråsten, Rinkenæs og Egernsund. Strategien har fire fokusområder, der sætter den fremtidige retning for områdets udvikling.

Bystrategien indeholder følgende fire fokusområder:

Styrke området for bosætning med fokus på børnefamilier

Artiklen fortsætter under annoncen

Styrke den infrastrukturelle og kulturelle sammenhæng områderne imellem

Styrke Gråsten bymidte

Førsteklasses turistområde for naturoplevelser.

Kirsten Bachmann, formand for Teknik-, By, og Boligudvalget, glæder sig til det videre arbejde med by strategien.

”Alle byer er forskellige, men har hver sit potentiale at udvikle eller opbygge, og det synes jeg by strategien for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund er et rigtig godt eksempel på. De fire fokusområder understøtter byernes særlige styrker og nuværende udvikling, hvor der i sær er fokus på bosætning og turisme. Vi kan i Byrådet bruge strategien til prioriteringer i forbindelse med etablering af lokale projekter, men hvor vi kan sætte det ind i en overordnet ramme, der gavner hele området. Jeg er samtidig glad for, at arbejdet med by strategien styrker samarbejdet og netværksdannelsen mellem byerne og alle andre relevante partnere”, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det er en overordnet strategi, som nu skal udmøntes til noget mere konkret, men vi er godt tilfredse med, at der er fokus på bosætning og børnefamilier, sammenhæng imellem de tre byer, turisme og styrkelse af Gråsten bymidte”, siger Venstres udvalgsmedlem Tage Petersen til SønderborgNYT.

”Vi har noteret os høringssvarene om skoledistrikter og afgrænsning af Gråsten bymidte, og ønsker at de problemstillinger bliver behandlet i de respektive fora og politiske udvalg”, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

I arbejdet med by strategien har borgere bidraget digitalt, via et fysisk bykontor samt gennem workshops afholdt på Gråsten Skole. Desuden er et ungeråd, bestående af en gruppe lokale unge i alderen 13-20 år, kommet med input, ligesom den eksisterende Masterplan udarbejdet af Gråsten Forum i 2015 ligger til grund for bystrategi-forslaget.

”Jeg er meget glad for borgernes opbakning til processen, for det er med til at skabe ejerskab for den nye bystrategi. Den sætter rammen og retningen forfremtidige handlinger og initiativer i Gråsten, Rinkenæs og Egernsund, og det er ikke kun med til at skabe vækst i lokalområdet, men bidrager også til en positiv udvikling af kommunen som helhed”, siger næstformand Kristian Beuschau.

15. juni 2024 Frivillige, Nordborg

Kom og hør om Elstrup Mølles fremtid

15. juni 2024 Frivillige

Borgere, landsbylaug, politikere, embedsmænd og andre med interesse for den arbejdet med en transformation af Elstrup Mølle inviteres til orienteringsmøde torsdag den 27. juni kl. 17.00-19.00 på Elstrup Mølle. Det skriver Elstrup Mølle, Elstrup Mølles Venner og Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug i en pressemeddelelse. Mange af Jer satte på borger/bruger-workshoppen ultimo november 2023 fingeraftryk på helhedsplanen med […]

Læs mere...