Debat: Mere bevægelse og idræt i skolen – det giver bedre trivsel

Humlehøj-Skolen har aktive elever: Arkivfoto
Humlehøj-Skolen har aktive elever: Arkivfoto
24. februar 2024 Sønderborg Skrevet af: Redaktion

Byrådsmedlemmerne Jesper Smaling og Jesper Larsen, Socialdemokratiet, skriver:

Det er adskillige gange påvist, at fysisk aktivitet er lig med fysisk og mental sundhed hos børn og det skaber god trivsel. Ifølge VIVE føler over 90 procent af de idrætsaktive børn sig tilfredse med deres liv. Altså kort sagt: Aktive børn trives.

Samtidig slår Danmarks Evalueringsinstitut klart og tydeligt fast at, trivsel er en forudsætning for fagligt udbytte, altså læring og derfor vil Socialdemokratiet arbejde for mere bevægelse, idræt og dermed trivsel i skolerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi mener, at mere bevægelse og idræt skal indgå i arbejdet med fremtidens skole og det skal i gang så snart det er muligt på flere skoler sammen med mere brobygning til foreninger gennem for eksempel Åben skole, Fit First og DIF Get2Sport.

Et nyligt afsluttet projekt med Fit First på Humlehøj-Skolen viser også klare resultater. Fit First er et projekt udviklet af SDU, DIF og Team Danmark, hvor børn i løbet af skoledagen oplever mere moderat og højintens aktivitet. På Humlehøj-Skolen har 0.-3. klasse ugentlig haft fire idrætslektioner, hvoraf to af dem har været med Fit First konceptet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Projektet har resulteret i, at alle børn har været mere aktive, alle piger har opnået et højere kondital, tre ud af fire klasser har samlet set opnået højere kondital og antallet af svært overvægtige børn er faldet. Samtidig oplever flere lærere, at børnene er mere rolige i undervisningen og de er klar til at modtage undervisning.

Humlehøj-Skolen har efterfølgende indført Fit First på alle skolens årgange og lærerne er blevet efteruddannet.

En anden klar gevinst ved Fit First projektet på Humlehøj-Skolen er børnenes idrætsdeltagelse i fritiden. Den er nemlig steget fra 54 procent til 66 procent af børnene. Her er forskningen heller ikke i tvivl. Faktisk siger en nylig undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, at der er 75 procent større chance for, at man har høj mental sundhed, hvis man er en aktiv del af en forening end, hvis man ikke er. Ja, børn, som er en aktiv del af foreningslivet, trives ganske enkelt bedre!

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi vil på tværs af udvalg i kommunen arbejde for, at folkeskolerne fremover tilbyder mere bevægelse og idræt og samtidig giver børn og unge muligheden for at dygtiggøre sig og gøre sig umage inden for netop deres idrætsgren. Det er vigtigt for at skabe bedre trivsel, bedre forudsætninger for læring og for at skabe hele mennesker.

Derfor: Mere bevægelse og idræt i skolen, ja tak!

17. april 2024 Erhverv, Sønderborg

Erhvervslivet fik indblik i lufthavnens fremtid

17. april 2024 Erhverv

Tirsdag eftermiddag var 80 personer fra 45 lokale virksomheder samlet på Hotel Alsik for at høre om Sønderborg Lufthavn, som netop har fået lavet en analyse af erhvervslivets ønsker til lufthavnen. “Udviklingen af Sønderborg Lufthavn er en vision for Sønderborg Kommune og Bitten & Mads Clausens Fond”, sagde Lars Tveen, som er direktør i fonden. […]

Læs mere...