Debatindlæg: Borgmesteren fortæller om kommunens klagesager

25. september 2020 Samfund

Borgmester Erik Lauritzen skriver: 

På onsdagens økonomiudvalgsmøde blev udvalget præsenteret for det der hedder Danmarkskortet for det sociale område. Det er ministeriets opgørelse over de enkelte kommuners sagsbehandling og omfanget af klagesager og afgørelser.

Hvert år behandles omkring 30000 sager på det sociale område i Sønderborgs forvaltninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Antallet af sager, hvor borgerne har klaget over afgørelserne, var i 2019 ialt 107. Der er et fald i antal fra 147 i 2017.

Jeg er glad for, at vi i Danmark har et system, der giver borgerne ret til at klage over en afgørelse og at vi som kommune bliver hjulpet og kontrolleret i, om vi følger lovgivningen og behandler sagerne korrekt.

Når jeg har brugt ordene ‘det kan vi leve med’, så mener jeg lige præcis, at det er et acceptabelt antal klagesager. Vi vil aldrig nå til, at der ikke klages over afgørelser.

Til gengæld skal vi arbejde videre med kvaliteten i sagsbehandlingen og samarbejdet med de berørte borgere.

Børneområdet – 5000 sager om året

På børneområdet træffer forvaltningen årligt afgørelse i ca. 5000 sager – et tal der har været stigende gennem årene -flere og flere har altså brug for ydelser eller støtte.

Her er antallet af klagesager ligeledes faldet fra 52 i 2017 til 32 i 2019 – heraf er 24 sager blevet omgjort. Altså har Ankestyrelsen enten underkendt kommunens afgørelse eller har bedt kommunen behandle sagen påny.

Det giver en omgørelsesprocent på 75procent, hvilket er en høj andel.

Imidlertid er antallet af omgjorte sager reelt faldet siden 2017, men ikke i samme takt som antallet af klagesager.

Jeg er godt tilfreds med, at vores forvaltning på børneområdet har nedbragt antallet af klagesager så markant. Jeg er tilfreds med, at der konstant arbejdes på at forbedre sagsbehandlingen og reducere antallet af sager der må gå om.

Til gengæld bliver hverken jeg, Byrådet eller forvaltningen aldrig helt tilfreds i forhold til, at kommunens afgørelser underkendes.

Vi skal konstant arbejde på at gøre det bedre – og det ved jeg, at der er fuld fokus på i det politiske udvalg og i forvaltningen Børn og Uddannelse.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk