Nu skal sommerhusbyggeri i Mommark gøres lovligt

3. juni 2021 Politik

Lige nu bliver der bygget sommerhuse i Mommark og det viser sig, at de er større end lokalplanen tillader – det har Planklagenævnet sagt. Hvis byggeriet skal gøres lovligt, så skal der en ny lokalplan til – og det var op til Teknik- og Miljøudvalget at beslutte, om den skal laves eller om sommerhusene skal rives ned.

”Jeg mener, vi må finde en løsning, som både Skanlux, der bygger sommerhusene, og naboerne til byggeriet kan leve med. Vi kan jo ikke bare bede køberne af de to solgte sommerhuse om at rive dem ned”, sagde udvalgets næstformand, Stefan Lydal, forleden til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Onsdag var der møde i udvalget og beslutningen blev, som næstformanden ønskede det. Udvalget lægger vægt på, at de relevante parter i området inddrages i processen omkring løsningsforslaget, der går ud på at der sættes gang i en proces med henblik på en retlig lovliggørelse af sommerhusene.

Sagen begynder i efteråret 2019, hvor Skanlux søgte om lov til at opføre større sommerhuse på Fiskerløkken i Mommark. Området er omfattet af lokalplan for et sommerhusområde og den er vedtaget i 2007. Forvaltningen vurderede, at Skanluxs ønske om sommerhuse krævede dispensation fra lokalplanen til henholdvis forøgelse af bebyggelsesprocenten, terrænregulering og forøgelse af overkørsler til de enkelte matrikler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen vurderede også, at projektet i sin helhed kunne rummes inden for selve lokalplanen og ikke var i strid med lokalplanens formål eller principper og dermed heller ikke i strid med lokalplanens udstykningsplan.

Grundejerforeningen har klaget over at Sønderborg Kommune har undladt at høre grundejerforeningen i forbindelse med dispensationssagen.

Grundejerforeningen har også klaget over at Sønderborg Kommune ikke, i forbindelse med ansøgningen, har taget stilling til og sagsbehandlet det forhold, at ansøgers projekt afviger fra lokalplan, idet lokalplanen er baseret på byggeri af 55 sommerhuse og ansøgers projekt er baseret på 23 sommerhuse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 19. maj i år giver Planklagenævnet klager medhold i at ændringen af udstykning til 23 matrikler i stedet for 55 indebærer en så væsentlig ændring af lokalplanens struktur, at det er i strid med planens principper.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
30. juni 2022 Samfund, Sønderborg

Autocampere får nye p-pladser – det skal få dem væk fra Slotskajen

30. juni 2022 Samfund

Politikerne i Teknik-, By- og Boligudvalget har tilbage i februar udpeget tre områder, som i en forsøgsperiode skal fungere som P-plads for autocampere og trække autocamperne væk fra Slotskajen. “Forvaltningen har fundet otte områder og vi valgte de tre af dem”, siger udvalgsformand Kirsten Bachmann til SønderborgNYT. Hun fortæller, at det vigtige er, at pladserne […]

Læs mere...