Regionen vil lave forbedringer i børne- og ungdomspsykiatrien

25. maj 2022 REGIONALT
Arkivfoto
Arkivfoto

Mennesker med psykisk sygdom skal have det bedst mulige behandlingsforløb, og patienter og pårørende skal føle sig støttet i sygdomsforløbet. Det er målsætningen med Region Syddanmarks Psykiatriplan 2020-2024.

Desværre står Region Syddanmark over for en række udfordringer i børne- og ungdomspsykiatrien, som betyder, at regionen er nødt til at foretage ændringer for også fremover at sikre høj kvalitet, rettidighed i behandling og et attraktivt børne- og ungdomspsykiatrisk speciale.

Artiklen fortsætter under annoncen

Færre speciallæger og flere henvisninger presser børne- og ungdomspsykiatrien, skriver Region Syddanmark.

De konkrete udfordringer er, at der over de seneste år har været større afgang end tilgang blandt speciallæger i de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Syddanmark. Der er generelt mangel på speciallæger i hele landet, hvilket gør det svært at besætte stillingerne. Sideløbende er der en stigning i antallet af børn og unge, som henvises til udredning og behandling. Det udfordrer Region Syddanmarks mål i forhold til rettidighed og høj kvalitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udfordringerne er ikke nye, og Psykiatrisygehuset har indtil nu håndteret dem inden for de eksisterende rammer.

Med formanden og næstformanden, Mette Bossen Linnet og Anne Skau Styrishave i spidsen, vil Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark over sommeren invitere til møder om børne- og ungdomspsykiatrien. Dels vil der blive holdt møder med de syddanske kommunalpolitikere, hvor udfordringerne samt ønsker for fremtiden skal vendes, og dels vil der blive holdt møder med patientforeninger, med afdelingernes patient- og pårørenderåd samt med afdelingernes patient- og pårørendepeers. Peers er mennesker, der selv har erfaring med at have en psykisk lidelse, og som har til opgave at støtte patienter og pårørende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Møderne skal bruges til at blive klogere på, hvad der betyder noget for patienterne og deres pårørende, så der efterfølgende kan skabes løsninger, som i videst mulig omfang kan tage højde for, hvad der har værdi for brugerne.

På baggrund af input fra dialogmøderne laves der forslag til fremtidig organisering af børne- og ungdomspsykiatrien, som efter planen sendes i høring i slutningen af 2022. Afhængigt af hvilke løsningsmuligheder processen leder frem til, forventes den fremtidige organisering at kunne besluttes politisk i begyndelsen af 2023.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
26. juni 2022 Tour de France, REGIONALT

Tour de France får betydning for Flextrafik og busser

26. juni 2022 Tour de France

De store trafikale udfordringer i forbindelse med 3. etape i Tour de France fra Vejle til Sønderborg søndag den 3. juli betyder, at handicapkørsel, Flextur og øvrig åben flextrafik til 3. juli ikke kan bestilles via selvbetjening, men kun telefonisk på 76 608 608. Der er endvidere helt lukket for bestilling og udførelse af handicapkørsel, […]

Læs mere...