Trafikproblemer ved Guderup sender politikere i tænkeboks

05. November Nordborg

Det kan være svært at tilkæmpe sig plads på Nordborgvej eller krydse den nord for Egen Bakke, når der er myldretid.

Det problem foreslog Teknik- og Miljøudvalget tidligere i år løst ved at udvide Nordborgvej frem mod de to lyskryds ved Guderup.

Efter dialog med borgere i området ønsker politikerne imidlertid nu at starte forfra og sætte en proces i gang, hvor målet er løsninger, der tilgodeser flest muligt – deriblandt også bløde trafikanter, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Baggrunden for, at udvalget behandlede sagen, var et ønske om at forbedre adgangen for trafikanter fra Fynshavvej, som skal ud på Nordborgvej. En analyse pegede på, at en rundkørsel dér ikke vil løse problemerne. Den pegede i stedet på, at det er lyskrydsene ved Vestergade og Oksbølvej, der skaber propper og kø, og at det derfor er her, problemerne skal klares.

Udvalget besluttede derefter i juni, at der bl.a. skulle udvides med en ekstra ligeud-bane i både nord- og sydgående retning på Nordborgvej ved lyskrydsene Vestergade og Oksbølvej.

Udvalget starter forfra

”Den valgte løsning har medført en debat både imellem byrådsmedlemmer, borgere og på tværs om, hvorvidt den nu også i tilstrækkelig grad løser de problemstillinger, der er i og omkring Guderup i myldretiden. Derfor har jeg haft et møde med udvalgsformanden og gruppeformændene fra alle byrådets partier, og vi er enige om, at det er vigtigt, at vi bruger pengene på en løsning, der så godt som muligt tilgodeser så mange trafikanter som muligt, og vi er enige om, at Teknik- og Miljøudvalget skal genoptage sagen”, siger borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

Ud over de ekstra baner i lyskrydsene skulle der ifølge beslutningen fra juni ses på hurtigere skift fra grønt til rødt fra sidevejene. Tilsammen skulle det sikre en bedre trafikafvikling på Nordborgvej og dermed også flere “huller” i trafikken, så bilister fra sidevejene kunne komme ud.

Projektet ville koste omkring 9 millioner kroner.

”Vi traf beslutningen på baggrund af analyser, som sagde, at problemerne opstår omkring lyskrydsene, så der skulle sikres hurtigere afvikling dér. Men dialogen, jeg siden har haft ved et par møder med repræsentanter fra landsbylaug og menighedsråd peger bare på, at vi også skal se på til- og frakørselsforhold omkring Guderup og Egen og på trafiksikkerheden for bløde trafikanter, især ved Egen Kirke/Søndergade. Derfor tager vi sagen op på udvalgsmødet igen i december med fokus på en bredere løsning og en proces, hvor vi inddrager borgerne i området”, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard.

En rundkørsel ved Fynshavvejs udmunding i Nordborg ville give problemer, fordi arealerne ved Egen Kirke er fredet og de kan eksproprieres for at give plads til en rundkørsel.

Når udvalget 3. december genoptager sagen, vil der således være et mere bredt fokus på både fremkommeligheden på Nordborgvej, til- og frakørselsforhold omkring Guderup og Egen samt trafiksikkerheden for bløde trafikanter.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk

Læs også...