Ulovligt biogasbyggeri: Forvaltningen var fem uger om at reagere på henvendelser

8. maj 2021 Politik

Forleden lagde Teknik- og Miljøforvaltningen en redegørelse om det ulovlige byggeri på biogasanlægget i Kværs foran udvalgspolitikerne – og det stod klart, at der var kommet henvendelser fra borgere om, at Nature Energy overtrådte reglerne.

“Men det tog hele fem uger fra henvendelser kom til Teknik- og Miljøforvaltningen bad deres jurister om at se på sagen og det er ganske enkelt ikke godt nok”, siger Stefan Lydal fra Dansk Folkeparti og tilføjer, at der næppe ville have gået så langt tid, hvis en privatperson satte en carport op uden at have tilladelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tine Brodersen er med i gruppen ‘Nej tak til biogasanlæg i Kværs’ og hun undrer sig over, at Sønderborg Kommune ikke forlængst har stoppet biogas-byggeriet. Det skete først onsdag onsdag den 22. april og det var efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet havde fejet Sønderborg Kommunes miljøgodkendelse og VVM-tilladelse af bordet.

“Det er jo ikke fordi, forvaltningen ikke har vidst, at Nature Energy var i fuld gang med bygge”, sagde Tine Brodersen til SønderborgNYT dagen efter byggeriet blev stoppet og hun tilføjede, at der er flere, som havde oplyst til forvaltningen, at Nature Energy byggede, selvom der ikke var en byggetilladelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard, synes også at regler skal holdes og at forvaltningen skal reagere, når de ikke bliver det.

“Men jeg vil ikke kritisere, at det tog forvaltningen fem uger at reagere, fordi vi må vise forståelse for, at medarbejderne har rigtigt travlt med at behandle rigtigt mange sager”, siger Aase Nyegaard til SønderborgNYT. Hun siger videre, at forvaltningen jo hele tiden skal prioritere deres opgaver.

“Og iøvrigt har Stefan Lydal, som er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget, jo haft rige muligheder for selv at nævne for forvaltningen, at Nature Energy var i gang med at bygge. Han og jeg holder jo møder med forvaltningen inden udvalgsmøderne”, siger hun og tilføjer, at Stefan Lydal i kraft af sin næstformandspost har lettere ved at at komme igennem end såkaldt almindelige borgere har.

Artiklen fortsætter under annoncen

På de sociale medier har der løbende været opslag, som dokumenterede, at der blev bygget på biogasanlægget i Kværs.

“Men medarbejderne i Teknik- og Miljøforvaltningen skal ikke bruge deres arbejdsdage på at sidde og følge med i livet på de sociale medier”, siger Aase Nyegaard.

SønderborgNYT har forsøgt også at få en kommentar fra socialdemokraterne Rikke Lock Harvig og Kristian Beuschau samt vestres Tage Petersen, der ogsåhar plads i udvalget.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
30. juni 2022 Samfund, Sønderborg

Autocampere får nye p-pladser – det skal få dem væk fra Slotskajen

30. juni 2022 Samfund

Politikerne i Teknik-, By- og Boligudvalget har tilbage i februar udpeget tre områder, som i en forsøgsperiode skal fungere som P-plads for autocampere og trække autocamperne væk fra Slotskajen. “Forvaltningen har fundet otte områder og vi valgte de tre af dem”, siger udvalgsformand Kirsten Bachmann til SønderborgNYT. Hun fortæller, at det vigtige er, at pladserne […]

Læs mere...