Venstre og DF: Der er behov for et ghettoopgør – og ikke teknisk boligsnyd

19. februar 2021 Politik

Boligområderne Nørager og Søstjernevej med flere kom i december 2020 på regeringens hårde ghettoliste efter fem år på den såkaldte bløde ghettoliste.

Placeringen på den hårde ghettoliste skyldes, at området på en række parametre som blandt andet kriminalitet, indkomst og manglende arbejdsmarkedsdeltagelse i mere end en fem-årig periode har ligget dårligt, og hvor der ikke er sket tilstrækkelige positive ændringer, så overgår boligområdet til den hårde ghettoliste.

På onsdag skal byrådet derfor behandle et punkt om nedrivning af færre boligblokke end de 60 procent som der kræves, når et område overgår til at være en hård ghetto, skriver Venstre og Dansk Folkeparti i en fælles pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og samtidig ønsker borgmesteren at omdanne blokke til ungdomsboliger i stedet for at rive dem ned.

Det kan Venstre og Dansk Folkeparti ikke støtte fordi det hverken vil gavne kommunens strategi om at tiltrække flere unge til områdets uddannelser, og heller ikke sikre en bedre integration.

”Borgmesteren kaster håndklædet i ringen og håber på en dispensation i stedet for at tage handsken på og sikre bedre integration og stille krav om at flere skal i arbejde og forsøge sig selv og deres familie. Og så skal der laves en langsigtet genhusningsplan for de beboere, som ikke selv flytter til et andet hjem. En plan, der ikke bare flytter folk til eksempelvis Stenbjergparken, men i stedet kan være begyndelsen på job, uddannelse, integration”, siger Venstres borgmesterkandidat, Ellen Trane Nørby, i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Stefan Lydal fra Dansk Folkeparti fortsætter:

”At Sønderborg Kommune nu har en hård ghetto kalder i den grad på handling fra lokal side, ikke på at der bare laves tekniske skrivebordsløsninger hvor en række boliger pludselig kaldes ungdomsboliger for at undgå nedrivning. Vi skal stille krav. Sikre bedre deltagelse og tryghed. Sørge for, at alle bidrager, og deltager i det danske samfund, at voksne kommer i arbejde og børn og unge i skole”.

Venstre og Dansk Folkeparti ønsker flere attraktive ungdoms- og studieboliger i Sønderborg for at tiltrække flere studerende til Sønderborg kommune, men ser på ingen måde, at en teknisk omklassificering af lejligheder i blokkene i ghettoen vil bidrage positivt til at tiltrække unge til Sønderborg, tværtimod.

Artiklen fortsætter under annoncen

Partierne ønsker i stedet flere blokket revet ned og bebyggelsen åbnet mere mod det omkringliggende område, gerne også ved at en dagligvarebutik kan placeres centralt i området og ved at der arbejdes på også at få andre private investorer ind som en del af løsningen.

”Vi ønsker, at området sikres en ny fremtid med lavere bebyggelse, at Nørager nedrives og omdannes til rækkehuse og at der på samme tid også laves en konkret plan for hvordan problemerne i Stenbjergparken og andre udsatte boligområder håndteres”, siger Ellen Trane Nørby.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Vi mener ikke, at en ommærkning til ungdomsboliger vil styrke integrationen og beboersammensætningen i området, og i det hele taget synes vi ikke, at Sønderborg behov for eksempelvis flere kollegieboliger, løses med ungdomsboliger i ghettoen. Derfor har vi lavet et ændringsforslag, som vi håber kan samle flertal på byrådsmødet”, siger Venstres byrådsmedlem Tage Petersen.

”Jeg synes det er tankevækkende, at borgmesteren ikke vil erkende, at Sønderborg i dag står med en hård ghetto fordi socialdemokraterne i Sønderborg Kommune ikke har villet være med til at stille krav, sikre tryghed og få folk i arbejde. Kommunen har haft fem år med blinkende advarselslygter, hvor området har været på den bløde ghettoliste, og alt for lidt er sket”, siger Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fakta

På økonomiudvalgsmødet den 10. februar stemte Venstre og Dansk Folkeparti imod dispensationsansøgningen, fordi vi vil have taget den tekniske omklassificering af ungdomsboligerne ud.

Venstre og Dansk Folkeparti fastholder, at en omklassificering af blokke til ungdomsboliger på ingen måde løser problemerne, men blot er en teknisk skrivebordsløsning, som handler om at undgå nedrivning.

Derfor fremsætter Venstre og Dansk Folkeparti dette nedenstående ændringsforslag til beslutningspunktet på byrådsmødet:

“Dispensationsansøgningen godkendes med den ændring, at ommærkning af 18 ungdomsboliger på Søstjernevej og Søgræsvej udgår. I stedet nedrives en ekstra boligblok med 27 lejligheder, således at der bibeholdes i alt 58 procent af de almene boliger i området”.

Ud over den formelle dispensationsansøgning er Venstre og Dansk Folkeparti meget optaget af den efterfølgende integrationsindsats, herunder at der også laves en konkret for hvordan problemerne i Stenbjergparken håndteres, og at anvisningsretten generelt ændres i kommunen, så der ikke sker en forværring af integrationsproblemer gennem boliganvisningssystemet.

 

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
29. juli 2021 112, Sønderborg

Beredskabsmeddelelse: Nu kommer der ikke længere sundhedsskadelig røg fra branden

29. juli 2021 112

Branden på Omnicon er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Det skriver Politiet i en Beredskabsmeddelelse. Personer i det berørte område kan igen gå uden for. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man har indåndet røg […]

Læs mere...