1864: Krigen rykker tættere på

21. februar 2014 Kultur

21. februar 1864:

Dagbogs-notater: Torsdag formiddags angreb Fjenden vore Forposter paa hele Linjen, med alle tre Vaabenarter. Efter nogle Timers Kamp kastedes Forposterne, men indtage atter Klok. 3 deres tidligere Stilling. 1864 1 Artiklen fortsætter under annoncen

jpg” width=”300″ height=”233″ /> 1864 2

Vort Tab ca. 35 Døde og Saarede.

Endvidere igaar Kamp mellem »Rolf Krake« og Fjenden ved Egernsund. Pantserbatteriet skød omtrent 70 Skud, der besvaredes fra Holnæs og Alnor. »Rolf Krake« skal have anrettet stor Skade paa de fjendtlige Batterier og bestod særdeles godt Prøven. 3 Mand ere let saarede.

Fjenden arresterede igaar Pastor Schleppegrell, Husfoged Bülow og Thingskriver Hansen i Broager.

Læs videre på www.1864live.dk

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk