Debat: Sønderborg har – med DF-stemmer – sparet på ældreområdet i år

18. august 2016 Sundeved

 

Tommy Jensen, Vollerup, skriver:

Tillad mig at kommentere på de lokale DF politikeres snak hen over håndvasken om, hvorvidt DF – og Venstre sammen med flertalsgruppen sidste år stemte for, i kommunens budgetforslag

for 2016 plus overslagsår, at forøge eller formindske Ældreudgifterne.

Eller gjorde de det helt uden at vide, hvad de gjorde?

Ældreudgifterne er hér det beløb, de ældre 65+årige koster på kommunens budgetter.

Når man skal opgøre kommunens udgiftsbehov pr. indbygger opgøres det i to bunker. Den ene bunke er det socialøkonomiske udgiftsbehov og den anden det aldersbetingede udgiftsbehov.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kan bedst beskrives kort ved, at alle jo har hørt om den ældrebyrde, der måler i dagens Sønderborg 45.743 kr. pr. person over 65 år. Selvom man ikke bruger ordet “børne- ungebbyrden”, så koster det til sammenligning pr. person for de 6-16 årige 78.689 kr.

Det er dette udgiftsbehov, der afgør om en kommune kan forsørge sine egne indbyggere; og det betyder samtidig, at de kommuner der ikke evner dette, får del i landsudligning og bloktilskud ift. det strukturelle underskud.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborgs strukturelle underskud udgør for indeværende år 22.439 kr. pr. indbygger.

Budgettet for indeværende år plus overslagsår fik tilslutning fra hele byrådet.

DF påstår nu, ikke at have medvirket til en nedskæring i indeværende år.

Det passer ikke!

I social- og Indenrigsministeriets nøgletalsanalyser kan man læse, at ældreudgifterne pr indbygger over 65 år faldt

med 252 kr. pr. person ift. 2015, samtidig med antallet af +65 årige steg med 285 indbyggere til i alt 17.257 over 65 år. Korrigerer man for PL – Pris- og Lønstigning, svarer det til en nedgang i udgifterne fra 38.974 kr. i 2015 på 773 kr. kr. til 38.201 kr. pr. indbygger regnet  i 2016 kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da man har 17.257 indbyggere over 65 år pr. 1. januar 2016, har man dermed skåret budgettet med i alt 13,340 mio. kr. for ældreområdet.

Sønderborg kommunes ældreudgifter er i indeværende år 1.480 kr. lavere end regionsgennemsnittet, hvor det i 2015 kun var 1.198 kr. lavere end regionsgennemsnittet.

Sønderborg Kommune modtager i indeværende år i alt 1.588.956.000 kr. i landsudligning og bloktilskud.

Kommunen må for 2017 nøjes med 1.583.328.000 kr. Dette skyldes dels fald i indbyggertal, dels stigning i skatteindtægter, og man mistede i forbindelse med kommuneaftalen 2,682 mio. kr. i ”Likviditetstilskud”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Likviditetstilskuddet bortfalder helt fra og med tilskudsåret 2018. ”Likviditetstilskuddet” – nu Ekstraordinært finansieringstilskud – som kommer til udbetaling for sidste gang i 2017 udgør 70,140 mio. kr.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
28. maj 2022 Politik, Sønderborg

Forvaltningen har en plan for at skifte kommunale biler ud med elbiler

28. maj 2022 Politik

Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkendte i marts en handleplan for grøn omstilling af persontransport, der indeholder flere tiltag, som skal understøtte henholdsvis grøn omstilling af bilparken og reduceret persontransport i Sønderborg Kommune. Et af tiltagene handler om at skifte en del af kommunens biler ud med elbiler. COWI har lavet en analyse af kommunens bilpark […]

Læs mere...