Debat: Sønderborg har – med DF-stemmer – sparet på ældreområdet i år

18. august 2016 Sundeved
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

 

Tommy Jensen, Vollerup, skriver:

Tillad mig at kommentere på de lokale DF politikeres snak hen over håndvasken om, hvorvidt DF – og Venstre sammen med flertalsgruppen sidste år stemte for, i kommunens budgetforslag

for 2016 plus overslagsår, at forøge eller formindske Ældreudgifterne.

Eller gjorde de det helt uden at vide, hvad de gjorde?

Ældreudgifterne er hér det beløb, de ældre 65+årige koster på kommunens budgetter.

Når man skal opgøre kommunens udgiftsbehov pr.

indbygger opgøres det i to bunker. Den ene bunke er det socialøkonomiske udgiftsbehov og den anden det aldersbetingede udgiftsbehov.

Det kan bedst beskrives kort ved, at alle jo har hørt om den ældrebyrde, der måler i dagens Sønderborg 45.743 kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

pr. person over 65 år. Selvom man ikke bruger ordet “børne- ungebbyrden”, så koster det til sammenligning pr. person for de 6-16 årige 78.689 kr.

Det er dette udgiftsbehov, der afgør om en kommune kan forsørge sine egne indbyggere; og det betyder samtidig, at de kommuner der ikke evner dette, får del i landsudligning og bloktilskud ift.

Artiklen fortsætter under annoncen

det strukturelle underskud.

Sønderborgs strukturelle underskud udgør for indeværende år 22.439 kr. pr. indbygger.

Budgettet for indeværende år plus overslagsår fik tilslutning fra hele byrådet.

DF påstår nu, ikke at have medvirket til en nedskæring i indeværende år.

Det passer ikke!

I social- og Indenrigsministeriets nøgletalsanalyser kan man læse, at ældreudgifterne pr indbygger over 65 år faldt

med 252 kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

pr. person ift. 2015, samtidig med antallet af +65 årige steg med 285 indbyggere til i alt 17.257 over 65 år. Korrigerer man for PL – Pris- og Lønstigning, svarer det til en nedgang i udgifterne fra 38.974 kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

i 2015 på 773 kr. kr. til 38.201 kr. pr. indbygger regnet  i 2016 kr.

Da man har 17.257 indbyggere over 65 år pr. 1. januar 2016, har man dermed skåret budgettet med i alt 13,340 mio. kr. for ældreområdet.

Sønderborg kommunes ældreudgifter er i indeværende år 1.480 kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

lavere end regionsgennemsnittet, hvor det i 2015 kun var 1.198 kr. lavere end regionsgennemsnittet.

Sønderborg Kommune modtager i indeværende år i alt 1.588.956.000 kr. i landsudligning og bloktilskud.

Kommunen må for 2017 nøjes med 1.583.328.000 kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette skyldes dels fald i indbyggertal, dels stigning i skatteindtægter, og man mistede i forbindelse med kommuneaftalen 2,682 mio. kr. i ”Likviditetstilskud”.

Likviditetstilskuddet bortfalder helt fra og med tilskudsåret 2018.

”Likviditetstilskuddet” – nu Ekstraordinært finansieringstilskud – som kommer til udbetaling for sidste gang i 2017 udgør 70,140 mio. kr.

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 58)

 

 

 .

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
22. april 2021 Uddannelse, Sønderborg

Følg med i Forskningens Døgn

22. april 2021 Uddannelse

I næste uge kan alle se med på deres computer, tablet eller telefon, når forskere fra blandt andet universiteter, virksomheder og formidlings- og forskningscentre deler ud af deres viden inden for en bred række af emner og områder. Det er nemlig blevet tid til den årlige begivenhed, der går under betegnelsen Forskningens Døgn, som er […]

Læs mere...