Fælleslisten: Bredt samarbejde kræver at aftaler holdes

16. november 2017 Politik

Børne- og uddannelsesudvalgsformand Erik Lorenzen, Fælleslisten, skriver:

Alle er fortalere for det brede samarbejde, men det holder ikke hvis folk løber fra aftaler.

Som udvalgsformand arbejder jeg ud fra den beslutning et enigt Byråd har vedtaget omkring Helhedsplanen for kvalitet i Dagtilbud og Folkeskole. Som Sven Jensen rigtigt skriver, har der været ekstra dialogmøder med samtlige forældrevalgte dagtilbudsbestyrelser og  universbestyrelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg har i øvrigt deltaget i dem alle, modsat visse andre.

Byrådets beslutning den 3. maj: Der arbejdes videre med en bredere og mere fleksibel løsning af gæstedagplejen, herunder dagplejetilbud, og inden for de eksisterende økonomiske rammer med optimal kapacitetsudnyttelse af dagplejen.

Et kompromisforslag – der i øvrigt blev foreslået af Venstres byrådsgruppe med Sven Jensen i spidsen.

På dialogmøderne blev der sagt, at det er op til forældrebestyrelserne i de enkelte områder, at implementere gæstepasning på en sådan måde, at det lever op til beslutningen i byrådet og at det passes ind i de muligheder de enkelte områder har for etablering af denne. Også at legestuer evt. kan fungere som gæstepasning indtil der er fysisk plads i institutionerne.

Ligeledes vil der blive tilbudt gæstepleje hos en dagplejer i hvert dagtilbudsområde.

Der vil sikkert komme forskellige løsninger, alt afhængig af hvor man er i kommunen. Det er en helt normal konsekvens når vi lægger beslutningerne ud til forældrebestyrelserne,  så de kan tilpasses lokale forhold.

En bekymring flere forældre havde, var de fysiske rammer til at løse gæstepleje i institutionerne.

Lad mig slå dette helt fast. Der starter ikke gæstefunktion nogen steder,  før rammerne er indrettet til dette.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk