Forslag: Varigt lønløft til 4.500 sygehusansatte

7. januar 2022 Politik

Administrationen i Region Syddanmark er klar med et forslag om et lønløft til sygehusansatte og det er på dagsordenen til det nye Forretningsudvalgs første møde onsdag 12. januar. Forslaget, den såkaldte Januar-pakke, indeholder blandt andet et varigt lønløft til omkring 4.500 medarbejdere på regionens sygehuse på i alt 70 millioner kroner årligt.

”Januar-pakken, som er på Forretningsudvalgets dagsorden onsdag, er en del af en samlet, langsigtet indsats, hvor vi sikrer en varig forbedring af rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø til gavn for både patienter og medarbejdere”, siger regionsrådsformand Stephanie Lose i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regionsrådets samlede formandskab lægger vægt på, at man med forslaget forsøger at sætte ind der, hvor der er de største udfordringer. Det er typisk områder med aften, nat- og weekendarbejde, og hvor mange akutte patienter sætter meget snævre rammer for at tilpasse driften, når bemandingen er udfordret.

”Vi agerer både på den korte bane, som vi gjorde med fordeling af ’vinterpakken’, som skal hjælpe et trængt sundhedsvæsen nu og her – og på den længere bane med et forslag som dette, der skal være med til at styrke og fremtidssikre vores sundhedsvæsen”, siger Stephanie Lose.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forslaget, som Forretningsudvalget behandler onsdag, skal videre til regionsrådet den 24. januar. Det sigter mod at styrke fastholdelse af medarbejdere på de sygehusafdelinger, som har en høj vagtbelastning og mange akutte patienter. Det er eksempelvis visse sengeafdelinger, fælles akutmodtagelser, intensivområdet, døgnafsnittene i psykiatrien og fødeområdet. Derudover sigtes mod at rekruttere og fastholde specialuddannede sygeplejersker indenfor intensiv- og anæstesiområdet og på psykiatriske sengeafdelinger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Administrationens forslag vil omfatte omkring 4.500 af regionens sygeplejersker og sosu-personale og desuden terapeuter, socialrådgivere og socialpædagoger i det omfang, de er tilknyttet plejeopgaven og går i vagt på de omfattede afsnit, samt jordemødre på den vagttunge og akutte del af fødeområdet.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk