Snart kan private firmaer byde på renholdelse af Sønderborg bymidte

6. november 2019 Politik

Siden 2009 har Vej og Park håndteret renholdelsesordningen i Sønderborg midtby. Renholdelsesordningen dækker kommunens overtagelse af en række grundejeres renholdelsesforpligtelse, men det skal stoppe.

Teknik- og Miljøudvalget er enige om, at renholdelsen skal sendes i udbud og sagen skal så have grønt lys fra Økonomiudvalg og Byrådet.

I et område omkring Sønderborg bykerne har kommunen, siden 5.

Artiklen fortsætter under annoncen

juni 2009, klaret dele af grundejernes renholdelsesforpligtelse. Grundejerne betaler en renholdelsesafgift via ejendomsskatten. Afgiften er pålagt alle grundejere i området, uanset om deres ejendomme benyttes til beboelse eller erhverv.

Byrådet vedtog ordningen i 2009 på baggrund af et ønske om, at Sønderborg midtby skal fremstå i god renholdelsesmæssig stand, således at byens mange gæster og turister samt byens egne borgere får en god oplevelse og et godt indtryk af byen.

Strækningen, hvor afgiften opkræves, udgør en samlet længde på ca. 3.500 meter af varierende bredde og vedrører 159 ejendomme. Den gældende sats er 145,30 kr. inklusiv moms pr. løbende facademeter. Den gældende sats betyder, at en ejendom med eksempelvis en facadelængde på 10 meter betaler 1.453 kr. årligt til Sønderborg Kommune i renholdelsesafgift, skriver forvaltningen.

Der blev i 2018 opkrævet i alt 370.000 kroner i renholdelsesafgift.

Renholdelsesafgiften dækker kommunens udgifter til fejning og ukrudtsbekæmpelse, som udføres fredag, lørdag, søndag og mandag året rundt.

Sønderborg Kommune er pålagt at sikre, at i de situationer, hvor kommunen udfører opgaver på borgernes vegne og regning, skal det ske til den lavest mulige pris.

På baggrund af positive tilbagemeldinger fra handelsstandsforeningen anbefaler forvaltningen, at renholdelsesordningen konkurrenceudsættes med udgangspunkt i de kriterier, omfang med mere, der kendetegner renholdelsesordningen i dag.

Fordi den årlige udgift til renholdelsesordningen over en fire-årig periode er under tærskelværdien for udbudspligt, håndteres kravet om konkurrenceudsættelsen ved hjælp af tilbudsindhentning.

Hvis ikke det er muligt at få andre til at tage opgaven til en mindre pris end kommunen får i dag, så fortsætter kommunen med renholdelsen.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk