Sundhed: Regionsrådet godkendte ny akutplan

6. december 2021 REGIONALT

Bedre kobling mellem lægevagten og sygehusene, når patienter har brug for akuthjælp, og tættere samarbejde mellem sygehusene, psykiatrien og kommunerne. Det er nogle af hovedpunkterne i den nye akutplan, regionsrådet satte i værk i forbindelse med budgetforliget i 2020.

Den nye akutplan, som blev godkendt i regionsrådet i sidste uge, indeholder 32 indsatser, som alle skal styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, regionen tilbyder borgerne i samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indsatserne er med til at omsætte Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger til den akutte sundhedsindsatsskriver Region Syddanmark.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen glæder sig over, at den nye akutplan nu er godkendt og på sigt kan komme i gang med at blive ført ud i livet:

“Akutplanen har som omdrejningspunkt at skabe bedre sammenhæng mellem de akutte indsatser, og at udnytte de mange sundhedsfaglige ressourcer til fælles gavn for patienten. Vi skal være bedre til at koordinere og behandle på tværs, hvis patienten har både somatiske behandlingsbehov og måske er psykisk sårbar. Nu er akutplanen klar til at komme ud og arbejde, men set i lyset af den ekstraordinære situation vores sygehuse står i, har vi selvfølgelig forståelse for, at planen bliver gennemført i takt med at sygehusene får mere overskud.”

Artiklen fortsætter under annoncen

Én af ambitionerne i den nye akutplan er at etablere visitationsenheder på regionens akutsygehuse i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg.

Visitationsenhederne skal have et særligt fokus på patienter, der kan have gavn af et alternativ til at blive indlagt på sygehuset. Det kan for eksempel være den ældre patient, der ikke får det bedre af at blive indlagt, men i stedet kan blive tilset i hjemmet i samarbejde med kommunen, den praktiserende læge og sygehuset. Et andet alternativ til en akut indlæggelse kunne være et besøg i et relevant ambulatorie en af de følgende dage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den nye akutplan lægger også op til et tættere samarbejde mellem sygehusenes fælles akutmodtagelser, de psykiatriske akutmodtagelser og kommunerne.

Det vil især gavne patienter, som træder ind ad døren til det syddanske sundhedsvæsen med både fysiske og psykiatriske diagnoser. Det kan for eksempel være patienter med misbrug, der både kan have brug for hjælp til afrusning og et akut behov for smertelindring på samme tid.

Og der skal være endnu mere fokus på at spotte patienter, hvor der kan være mere på spil end fysisk sygdom. Det kan nemlig være, at patienten også skal tilses i psykiatrien. Her skal et screeningsværktøj, som i dag anvendes på Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland, udvikles og udbredes til hele regionen.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
17. januar 2022 Politik, Sønderborg

Byrådet: Udvalgsformænd bestemmer ikke mere end andre i udvalgene

17. januar 2022 Politik

I Byrådet er socialdemokratiske Jan Prokopek Jensen for tredje gang spidsen for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, mens der er nye ansigter på formandsposterne i de øvrige udvalg. Kjeld Stærk fra Venstre er formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, mens Enhedslistens Asger Romme Andersen har formandsposten i Udvalget for Natur, Klima og Miljø. De to […]

Læs mere...