Byrådet skal godkende nyt kommissorium for Vækstrådet

21. november 2020 Politik Skrevet af: Redaktion

Byrådet har i budgetaftale 2021-2024 besluttet, at Erhvervsudvalget og Vækstrådet i samarbejde skal lave en plan for at løfte antallet af nye iværksættere – gerne med fokus på unge under uddannelse.

Foreningen Sønderborg Vækstråd udfører en række aktiviteter og indsatser overfor virksomhederne og indsatsen finanseret med et årligt kommunalt tilskud., skriver kommunens forvaltning.

Aktiviteter, indsatser og gældende rammer er beskrevet i et kommissorium mellem kommunen og Vækstrådet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gældende kommissorium for 2019 og 2020 blev godkendt i Byrådet den 31. oktober 2018.

Kommissoriet skal revideres hvert andet år og det nuværende udløber med udgangen af 2020.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med Vækstrådets ledelse igangsat en revidering af det gældende kommissorium.

Et udkast blev forelagt Vækstrådets bestyrelse på mødet den 15. september 2020, og bestyrelsen godkendte at videresende det til politisk godkendelse i Byrådet og den skal finde sted på byrådsmødet på onsdag.

22. februar 2024 Augustenborg, Politik

Kommunen skal finde en der vil købe en del af Augustenborgs tidligere rådhus

22. februar 2024 Augustenborg

For at sikre lægedækning i Augustenborg fremadrettet, vil parterne bag budgetaftalen have lavet et attraktivt sundhedshus i det gamle rådhus i Augustenborg, som i dag huser Kunstværket. Med valget af det tidligere Rådhus til et kommende Sundhedshus, bliver en del af bygningen overflødig, fordi sundhedshuset kan rummes i det gamle rådhus uden de sidebygninger, der […]

Læs mere...