Debat: Teknik- og Miljøforvaltningens håndtering af sager giver bekymringer

22. juni 2021 Augustenborg

Peter Remontius, Augustenborg, skriver: 

Tirsdag morgens læsning af SønderborgNYT gjorde mig trist. Ikke det SønderborgNYT skriver, der er jo gengivet fra kilder. Der er dog også mange positive og oplysende indlæg – dog ikke inden for det politiske – tak for det!

Overskrifter og uddrag af tekst er direkte kopieret fra SønderborgNYT.

Når man ser de tre sager omtalt nedenfor, er det rystende læsning. Selvom vi har en borgmester der kalder sig Socialdemokrat er det ikke ligefrem demokratiet der skinner igennem kommunens ledelse og den måde der arbejdes på!

Vi trænger vist til et valg!

Rækkefølgen er den de står i på SønderborgNYTs side

Ny lokalplan på vej i høring – den skal gøre sommerhusbyggeri i Mommark lovligt

Uddrag af teksten:

SønderborgNYT spurgte Teknik- og Miljøudvalgsmedlem Tage Petersen, om det ikke ville være lettere at vente med lokalplaner og godkendelser af byggerier, indtil de er færdige – og på den måde undgå at samme sag skal behandles flere gange.

Kommentar:

Det går nok ikke på grund af lovgivningen, men ser vi specielt på de seneste fire år, så ses det ofte at man laver ny lokalplan, så den passer til det, der ikke burde være sket!

Artiklen fortsætter under annoncen

Nature Energy klar med ny miljørapport for biogasanlægget i Kværs

Uddrag af teksten:

Af dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde fremgår det også, at der ikke planlægges at holde et borgerinformationsmøde i høringsperioden, med henvisning til, at ændringerne ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det samlede projekt og at der allerede i 2019 har været afholdt to borgerinformationsmøder.

Kommentar:

Jeg har ikke deltaget i møderne, men har set SønderborgNYTs tv-optagelse fra møderne. Meget gode og oplysende. Jeg måtte flere gange ryste på hovedet. ”Det har jeg jo sagt” og noget i retning af ”uanset hvad I gør, så får I anlægget. Ovenikøbet havde lederen af udvalget hviskemøde med bl.a. Nature Energy under borgermødet, i stedet for at lytte til borgernes spørgsmål og indsigelser. Det er IKKE et demokrati værdigt: PS: Hvem kan bestemme at der ikke skal være borgermøde?

Artiklen fortsætter under annoncen

Debatindlæg: Overdragelse af Augustenborg Fjernvarme koster ejerne penge

Bo Vistisen, Augustenborg, skriver:

Uddrag af teksten:

Torsdag den 24. juni kl.19.30 stemmes der i Augustenborg Hallerne stemmes der om denne plan.

Er du fjernvarmebruger i Augustenborg by, er du automatisk medlem og kan møde op. Faktisk står dit navn i mødeprotokollen – du forventes at komme.

Der er kun et punkt, der skal stemmes om, men der er lige tre ting, der skal legaliseres.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bestyrelsens hidtidige handlinger – fordi de har allerede ulovligt skrevet under på en vedtægtsændring, der fratager de nuværende ejere ejerskabet samt på godkendelsen af en Sammenlægningsaftale.

Det med bestyrelsen er jo fordi, Sønderborg Fjernvarme holder møde samme dag en halv time før, hvor de underskrevne aftaler indgår, skønt de ikke er vedtaget. Det samme gør sig gældende, når Teknik & Miljø med Aase Nyegaard for bordenden holder møde dagen før, onsdag den 23. juni, hvor kommunen anbefaler at stemme for aftalen. Her er de samme underskrevne dokumenter til stede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommentar:

Igen et eksempel hvor kommunen er ved at forsøge at lovliggøre en aftale der blev underskrevet af Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Varme i marts 2021, måneder før medlemmerne blev spurgt, og med en ikke gennemarbejdet/gennemtænkt og uforklarlig linjeføring af Teknik og Miljø med deres partner COWI – kendes fra Strandpromenaden – så endelig og rigtig pris kendes ikke! Og så skal man stemme ja!

 

 

 

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
1. december 2022 Politik, Sønderborg

Byrådet besluttede at bibliotekerne skal spare over en million kroner

1. december 2022 Politik

Der bliver skåret ned på antallet af læsekredse på biblioteket og på den måde kan der spares 185.000 kroner om året. Der spares yderligere 140.000 kroner årligt ved at nedlægge læsestuerne på bibliotekerne i Dybbøl og Ulkebøl. Det besluttede Byrådet onsdag aften og politikerne skar også ned på den bemandede åbningstid på bibliotekerne og det […]

Læs mere...