Ragebøl: Lokalplan kan ikke ændres selvom nogle undrer sig

5. december 2019 Erhverv

Vi må desværre meddele, at vi aflyser åbning af vores fine nye showrum og loppehallen på Løntoft 7 i Sønderborg på grund af Sønderborg Kommune, der vil komme med et forbud imod at drive virksomhed på adressen og det gør de for at følge lokalplanen og selvom der ligger lignende virksomheder, der kører på sammen måde som min, men de er startet før 2015 og før lokalplanen blev vedtaget.

Det skrev Michael Jørgensen, der ejer virksomheden Gamle Fund og Borydning Syd.

En nabo undrer sig også over, at kommunen spænder ben for en virksomhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Tidligere ejede Jensen Diesel ejendommen Løntoft 7, der blev brugt som lager for paller og private ting. Sådan har det været i mange år, indtil nuværende ejere købte ejendommen sidste år”, skriver naboen til SønderborgNYT.

“Der kommer lastbiler og pakkebiler med varer, de låner engang imellem vores gaffeltruck. fordi de ting de, modtager, er større end de selv kan håndtere. Når alt kommer til alt, så er der flere af virksomhederne på Løntoft og den tilstødende Tinggårdsvej, som ikke kan betragtes som tunge industrier, hvis Løntoft 7 ikke kan”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Virksomheden Gamle Fund benytter adressen til lageropbevaring af varer, som de blandt andet har fået ved tømning af dødsboer. De opkøber dødsboer og sælger disse varer via en genbrugsbutik på samme adresse og via webshop.

Planen var at holde åbent i butikken nogle dage i ugen.

Ca. 20 procent af butikkens omsætning kommer fra direkte salg til private og resten kommer via WEB- og engrossalg.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget synes, at forvaltningen har vurderet korrekt.

“”Lokalplaner viser, hvad der er muligt i de enkelte områder, så jeg kan kun sige, at forvaltningen har lavet et godt og grundigt stykke arbejde”, siger udvalgsformand Aase Nyegaard til SønderborgNYT.

Lovgivning

Gamle Funds genbrugsbutik defineres efter planloven som en butik, der sælger udvalgsvarer. Butikker, der sælger udvalgsvarer skal placeres i de udpegede butiksområder i kommuneplanen.

En udvalgsvarebutik defineres som detailhandel og må, som lokalplanen for området ved Løntoft foreskriver, ikke ligge i lokalplanområdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Muligheder

Lageropbevaring må godt fortsætte. Det kræver en byggetilladelse, hvilket forventes at kunne gives.  Virksomheden er bekendt med det og der er sat byggesagsbehandler på sagen.

Webshoppen må godt fortsætte.

Detailhandelssalg via genbrugsbutik må ikke fortsætte på adressen, men kan flyttes til et område i kommunen, som er udlagt til detailhandel. Kommunen går gerne i dialog omkring mulighederne.

“Og jeg har hørt, at der kigges efter et andet sted, hvor der kan være en butik, så der kan sælges direkte til kunderne”, siger Aase Nyegaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommunen har ikke hjemmel til at dispensere fra lokalplanen. Området i Ragebøl er ikke udlagt til detailhandel og detailhandelslovgivningen er meget restriktiv hvad angår at udlægge nye detailhandelsarealer.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
1. december 2021 Politik, Sønderborg

Kommunen skal sikre at drikkevandsboringer er pesticidfri

1. december 2021 Politik

Alle kommuner skal gennemgå alle zoner omkring vandboringer inden udgangen af 2022 og sikre, at de friholdes for pesticider. For at nå i mål med dette krav har Teknik- og Miljøudvalget givet forvaltningen lov til at udstede påbud til ejere af jord omkring boringerne. ”Det handler i bund og grund om at beskytte vores drikkevand. […]

Læs mere...