Antallet af ledige stadigt langsomt faldende

28. september 2015 Sundeved

Antallet af personer, fuldtidsdeltagere, på offentlig forsørgelse faldt i Sønderborg fra årets første kvartal til andet kvartal med 281 til 13.759 incl. SU-modtagere, der steg med 80 til 3.050 i alt.

Artiklen fortsætter under annoncen

dk/wp-content/uploads/2013/11/jobcenter.jpg” alt=”jobcenter” width=”299″ height=”168″ />

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Heraf er nettoledigheden faldet med 217 og tilbagetrækning i alt med 128. Tilbagetrækningsreformen har medført, at der fra 1. januar 2008, hvor 2.501 var på efterløn til 1. juli 2015, hvor 1.359 var på efterløn, er sket en løbende forøgelse af arbejdsstyrken. Det betyder, at antallet af offentligt forsørgede nu udgør 30,21 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er laveste antal siden før finanskrisen, når der korrigeres for sæsonudsving.

Arbejdsstyrken – 15-64 år – udgjorde 1. jan. 2008 62,92 pct.  af befolkningen mod 60,83  pr. 1. juli 2015.

Bruttoledigheden hos arbejdsmarkedsparate er også faldende.

Fuldtidsledigheden hos de arbejdsmarkedsparate dagpengemodtagere var ved udgangen af andet kvartal 879 personer, hvilket er det laveste siden før finanskrisen. Fuldtidsledige, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere talte 485 personer i alt.by2

Også hér ses faldende tendens om end knapt så markant.

Bedre end mange andre kommuner

Fuldtidsledigheden ligger nu på 4,2 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er pænt under landsgennemsnittet. Mænd og kvinder har i denne måling samme ledighedsprocent, hvor mændene almindeligvis har højere ledighedsprocent.

Det er i aldersgruppen 25-29 år, hvor mændenes ledighed falder 0,6 procentpoint og kvindernes stiger med 0,6 procentpoint, den udløsende faktor skal findes.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk