Arbejdstilsynet samlede rystende informationer i Slusen

5. marts 2016 Uddannelse

I slutningen af 2015 var Arbejdstilsynet på visit på Alssund Børne- og Ungdomscenter og forklaringen på besøget er,

Foto: Christian Birkedal

at Socialtilsyn Syd overvejede at give institutionen et påbud om dels at sikre, at arbejdet ikke medfører en sundhedsrisiko samt at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå med at efterkomme påbuddet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som et skridt på vejen mod en afgørelse havde Arbejdstilsynet en række samtaler med ansatte og ledelse den 28. september samt den 8. og 9. december. De samtaler er skrevet på papir og indgår i processen frem til en afgørelse i sagen.

Sagens kerne

Der er mobning på Alssund Børne- og Ungdomscenter, står der i papirerne. Alssund Børne- og Ungdomscenter er en institution, hvor kommunen tager hånd om sårbare og udsatte børn.

Medarbejdere har oplyst til Arbejdstilsynet, at de har været vidne til eller offer for mobning og chikane i afdelingen Slusen.

Nogle medarbejdere oplyser, at mobningen særligt foregår fra afdelingsleder til medarbejder, mens andre har den opfattelse, at den finder sted medarbejderne imellem. Og så er der en gruppe, der siger, at det både er afdelingsleder og medarbejdere der mobber.kkc

De medarbejdere, der har været udsat for mobning oplyser ifølge Arbejdstilsynet, at det er mobbehandlinger, som opleves sårende, nedværdigende og krænkende og som man ikke kan forsvare sig imod.

Eksempler

En ansat har en tæt relation og bedre position hos afdelingslederen end kollegerne har. Og medarbejderne er også stedfortræder, når afdelingslederen ikke er tilstede. Vedkommende er udpeget som mobber af ansatte, der samtidig forklarer, at afdelingslederen ikke griber ind, så der er ingen opbakning til ofrene.

Medarbejdere oplyser til Arbejdstilsynet, at afdelingslederen er vidne til og vidende om, at kollegaen råber og skriger af medarbejdere ved interessekonflikter og de fortæller, at afdelingslederen ikke griber ind eller tager afstand for adfærden.

Medarbejdere oplyser, at de årevis har været vidne til, at afdelingslederen kørte medarbejdere ned, så de enten blev sygemeldte eller søgte væk.kkc

Medarbejdere oplyser, at afdelingens leder eksempelvis råber og skriger af medarbejderne og “udøver psykisk terror” f. eks. ved “at ydmyge medarbejdere” i andres påhør med eder og svovler, bruge nedladende og nedgørende bemærkninger overfor medarbejdere og overfuse medarbejdere “på det groveste”. Det nævnes, at afdelingslederen overfuste en medarbejder, mens to medarbejdere, der er i en bedre position hos afdelingslederen, stod og fniste.

Indenfor det seneste halve år har afdelingslederen i to tilfælde kastet en kuglepen i brystet på en medarbejder i andres påsyn samt i ét tilfælde truet en medarbejder med at kaste et æble efter vedkommende, hvis medarbejderen ikke “ville holde sin kæft”.

Forskelbehandling

En medarbejder har fået påtalt, at vedkommende ikke må ryge i arbejdstiden, mens en kollega gerne må.kkc

Der er medarbejdere, der må ændre i deres arbejdsplan og andre, der ikke må.

En medarbejder blev overfuset af afdelingslederen for ikke at føre regnskab for en kostpung med 3500 kroner – mens en kollega ikke hørte noget for ikke have ført regnskab for 80.000 kroner gennem et år.

Ledelsen var i gang

Ledelsen på institutionen har fortalt Arbejdstilsynet, at man bekendt, at der blev mobbet medarbejderne imellem og der var sat gang i forebyggende initiativer.

Man erkender nu, at de har været sat i gang på et ufuldstændigt grundlag, fordi man ikke havde de samme oplysninger, som Arbejdstilsynet har fået.images

Afdelingslederen har ifølge skrivelsen fra Arbejdstilsynet været på konflikt coach uddannelse sidste år og har brugt arbejdsredskaber fra den uddannelse i sit daglige arbejde.

Men medarbejderne har ikke tillid til afdelingslederen og to af de kolleger, der står afdelingslederen nærmest.

Det er mistillid og mistro til tiltag som HR-processer for det gode arbejdsmiljø. Der stilles spørgsmålstegn til intentionen, når HR-konsulenten er købt af afdelingslederen og sparring med ledelsen på kontoret opfattes som sladder.

Bekymrendekkc

På hele 8 sider skrives der om arbejdsforholdene på institutionens ene afdeling.

Ikke et eneste sted står der, hvordan det mon er at være et sårbart barn, som er anbragt i sådan et miljø.

Kilde: Skrivelse fra Socialtilsyn Syd dateret 5. februar 2016

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk