Byrådsmedlemmers vederlag stiger automatisk med ca. 70 millioner årligt

15. maj 2016 Erhverv

En forglemmelse i Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og blandt aftalepartnerne Venstre,

” width=”300″ height=”143″ /> Når borgmestre stiger i løn, så falder der automatisk flere penge af til byrådsmedlemmerne.

Socialdemokraterne, Liberal Alliance, De konservative og Radikale kommer til at koste i størrelsesordenen 70 millioner kroner årligt i øget vederlag til landets omkring 2.500 kommunalpolitikere, skriver Helsingør Dagblad.

I den netop indgåede aftale om politikernes løn- og pensionsforhold blev der gældende fra 1. januar 2018 givet lønforhøjelser på 31,4 procent til borgmestrene i landets 98 kommuner. I kroner og ører svarer det til i alt i runde tal knap 25 millioner kroner.

De menige kommunalbestyrelsesmedlemmer skulle ikke have mere, blev det forklaret med aftalen. De har nemlig med virkning her fra den 1. april i år allerede fået hævet deres faste vederlag som indvalgte i byrådene med 29,2 procent.

Men de vil få endnu mere helt automatisk, hvis regeringen ikke får ændret de gældende vederlagsregler for kommunaludvalgsarbejde.

Det, der tilsyneladende er blevet overset i ministerierne og blandt aftaleparterne, er, at vederlagene for udvalgsarbejde er direkte knyttet til borgmestrenes løn med en procentsats.

Satsen svinger mellem 191 procent i de mindste kommuner til 440 procent i København

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk