Corona-hjælp: Kommunen udbetaler tilskud før tid

4. april 2020 Kultur

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme er nu klar med en række konkrete initiativer, der skal hjælpe de lokale kultur-, idræt-, handel- og turismeaktører. Nogle af dem kan igangsættes straks.

“Lige nu er det vigtigt, at vi står sammen. Vi ved, at usædvanlige tider kræver usædvanlige handlinger. Vores ansvar er at bidrage til at styrke økonomien hos de lokale aktører. Her og nu vil vi, inden for udvalgets økonomiske rammer, hjælpe ved blandt andet at udbetale tilskud tidligere end planlagt”, siger formand for udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme Stephan Kleinschmidt i en pressemeddelelse.

Tilskud fremrykkes

Konkret drejer det sig om, at de selvejende haller i kommunen bliver tilbudt at få udbetalt hele eller dele af deres tilskud for 2020 tidligere. Det giver dem en mulighed for at styrke likviditeten nu og her. Det samme gælder for kommunens tilskud til foreninger, også kendt som tilskud fra Sønderborgordningen, der udbetales allerede i udgangen af 2. kvartal. Derudover vil udvalget fremskynde indkøb på udvalgte områder, ligesom udvalget planlægger en løbende dialog med handelsstandsforeningerne. Udvalget har desuden valgt at lempe betalingsvilkårene for forpagtere i kultur- og fritidsfaciliteter.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Vi arbejder med forskellige ekstraordinære tiltag, vi kan sætte i gang, for at afhjælpe både økonomiske og praktiske udfordringer hos borgere, lokale samarbejdspartnere, virksomheder, foreninger og andre lokale aktører”, siger næstformand for udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme Jesper Kock.

Dialogmøder og fremrykning af puljemidler

Udvalget har allerede nu planlagt at invitere aktører inden for kultur, idræt, handel og turisme til fire individuelle dialogmøder i 3. kvartal 2020. Møderne giver mulighed for at skabe et fælles overblik over udfordringer og muligheder for fælles indsatser. Sideløbende vil udvalget følge op på  ”Handlingsplan for udvikling af Sønderborg bymidte”, hvor dialogen og forventningsafstemning med bymidtens interessenter fortsætter. Udvalget har desuden besluttet at fremrykke puljepengene fra 2021 til 2020 og omfordele ubrugte kroner for at øge støtten til handel- og turismeområdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

HUSK – Støt den lokale handel i en svær tid! 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk