Cykelforum Sønderborg efterlyser bilfrie zoner ved skolerne

8. november 2021 Samfund
Arkivfoto
Arkivfoto

Omkring skolerne er der særlig tæt trafik om morgenen, hvor vejene er fyldt med forældre, der kører deres børn – måske i sidste minut – lige til døren, fordi der er så farligtpå grund af meget trafik!

En ond cirkel, som er værd at bryde, mener Cykelforum Sønderborg.

Bilfrie zoner omkring skolerne vil skabe de trygge rammer, der skal til for at forældrene igen cykler til skolen sammen med børnene, og tør sende de lidt større afsted til fods/på cykel., skriver Cykelforum i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lidt gratis motion og frisk luft indbygget i hverdagen skader heller ikke, når danske børnifølge WHO har europæisk bundrekord i fysisk aktivitet.

Cyklistforbundet i Danmark henviser desuden til, at Sundhedsstyrelsen allerede siden 2019 pegede på mere cykling som en god måde til at få mere bevægelse ind i børns hverdag, hvor kun 26 procent af de 11-15 årige lever op til anbefalingerne om at være fysisk aktivt mindst 60 minutter dagligt.

”Børn og unge cykler meget mindre i dag sammenlignet med for ti år siden. Det er problematisk, fordi aktiv transport som cykling er en vigtig kilde til sundhed for både børn og voksne“, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam

Artiklen fortsætter under annoncen

I Odense har man gjort sig gode erfaringer med bilfrie zoner over en del år: De tidsbegrænsede restriktioner spænder fra helt lukkede veje over midlertidig ensretning til mindre strækninger med parkeringsforbud og gælder på hverdage mellem klokken 7.30 og 8.15. De, der bor ved skolerne, er selvfølgelig ikke underlagt restriktionerne.

Bilfrie zoner er en billig og fleksibel måde at komme farlige og kaotiske tilstande omkring kommunens skoler ved ringetiden om morgenen til livs. Eksempler fra andre kommuner viser, at omfattende information er altafgørende for folks forståelse og opbakning til nye tiltag. De bilfrie zoner laves i tæt samarbejde mellem skoleledelsen, skolebestyrelsen, kommunen og politiet. Sidstnævnte skal også godkende hele projektet og sørge for, at alle vejregler og færdselslove bliver overholdt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mindre biltrafik vil desuden bidrage til at opnå ProjectZeros fornemme mål, at Sønderborg kommune bliver CO2-neutral i 2029! – Et mål som borgmester Erik Lauritzen netop har præsenteret til COP26-konferencen i Glasgow.

I Sønderborg Kommunes Klima- og energihandleplanen 2019-2025 nævnes grøn transport som et af indsatsområderne:

’Byrådet vil arbejde for nye muligheder for at fremme trafik til fods og på cykel’.

Og under overskriften Bæredygtig transport står der:

’Kommunen har nedsat en tværfaglig gruppe, der har til formål at øge cykling blandt børn og unge. Fra 2019 fortsætter arbejdet med kampagner målrettet børn og unge, hvor der bl.a. kommer fokus på trafiksikkerhed. Giv dit barn lov. God opførsel i trafikken i samarbejde med Cykelforum. Alle folkeskoler i kommunen skal have en trafikpolitik, bl.a. for at øge trafiksikkerheden omkring skolerne, så vi skaber de bedste rammer for at børnene kan transportere sig aktivt til og fra skole’.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mon ikke bilfrie zoner er en del af løsningen, både for trafiksikkerheden, bedre sundhed og mindre miljøbelastning?

Cykelforum Sønderborg opfordrer det nye byråd til at kigge nærmere på sagen!

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk