Debat: Et enigt byråd nikkede onsdag ja til kommunens budgetforslag

4. oktober 2018 Sønderborg

Tommy Jensen, Vollerup, skriver:

Et enigt Byråd nikkede onsdag ja til kommunens budgetforslag for 2019 plus overslagsårene 2020 – 2022.

–  Et budgetforslag, der mere er præget af proces og et ønske om at fremstå enige, fremfor et budget, der leverer de nødvendige besparelser.

Der er ingen besparelser på driften for 2019; men 25 mio. kr. i færre udgifter til overførselsindkomster. Det er kun lykkedes at effektivisere sølle 35 mio. kr. pa. på driften for 2020, 2021 og 2022.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke alene uambitiøst og utilstrækkeligt! Det er utilstedeligt! Jeg mener ikke, Byrådet magter opgaven.

Ikke alene skal skatteyderne finde sig i, der opkræves 3 pct. mere i skat, end der leveres service for!

Man er heller ikke leveringsdygtig i serviceudgifter holdt indenfor servicevækstrammen!

Man budgetterer direkte med en overskridelse af servicevækstrammen med 70 mio. kr.!

Dette samtidig med de nyligt offentliggjorte nøgletal for kommunepotentialet* (Nettodriftsudgifterne divideret med kommunens udgiftsbehov jf. landsudligningen) efter budgettal 2018, viser at Sønderborg Kommunes potentiale ift. landets bedst drevne kommune, som i 2018 er Vejle Kommune, udgør 5.266 kr. pr. indbygger eller i alt 393 mio. kr. Det er et effektiviseringspotentiale på 8,1 pct. af nettodriftsudgifterne!

Artiklen fortsætter under annoncen

Man kunne nedsætte udskrivningsprocenten med hele 3,3 pct. og en LO-familie kunne spare 15.060 kr. årligt!

Dette potentiale er under Erik Lauritzens (A) rædselsregime steget fra 220 mio. kr. i 2013 til 393 mio. i indeværende år (Årets priser). Det svarer til en stigning, regnet i faste priser (PL-2018) på 162 mio. kr. over fem år!

Dette er, kære medborgere, hvad et enigt socialistisk regime kan tilbyde os indtil næste KV!

De seks venstre-medlemmer af Byrådet dikkede med lammehalerne og stemte for budgettet, da det kom til afstemning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selv det 7. medlem af Venstre, der sidder delvist på LA- og NB stemmer dikkede med!

Kilder: ØIM-nøgletal samt Kommunepotentialet ved Henrik Christoffersen, CEPOS.

*) CEPOS´ beregninger af kommunepotentialet for 2018 udgør for Sønderborg Kommune 393 mio. kr. i forhold til landets mest omkostningseffektive kommune, som i år er Vejle Kommune. Man skal hér være opmærksom på, at det i beregningerne anvendte serviceniveau på 0,98 for Sønderborg adskiller sig fra det nøgletal for serviceniveau, der beregnes af ØIM til 1,00.

Artiklen fortsætter under annoncen

I ØIM´s beregning af serviceniveauet er nettodriftsudgifterne korrigeret for regionale lønforskelle ved en noget langhåret udregning, mens udgiftsbehovet er korrigeret for nogle særlige udgiftsbehov (vedr. indvandrer- og ø-tilskud). (Denne metode blev indført i februar 2015)

 

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
5. februar 2023 Kultur, Sønderborg

Kom tæt på krimidronningen Sara Blædel når hun besøger Brecklings Bogcafé

5. februar 2023 Kultur

Allan Breckling har sat Sara Blædel – Danmarks kvindelige krimiforfatter nummer ét – på plakaten til den næste udgave af Brecklings Bogcafé, som finder sted i Sønderborghus onsdag den 1. marts fra klokken 19. “Når jeg får besøg af Sara Blædel igen, så er det på opfordring fra flere kvindelige krimilæsere og jeg er glad […]

Læs mere...