Debat: Mon fjederen knækker i den kommunale luksusfælde

23. august 2016 Sundeved

Tommy Jensen, Vollerup, skriver:

Nogle læser kriminalromaner og andre tager en tur i rutschebanen for at få det ultimative gys. Her er et forbrugertip, der kan få det til at gibbe i enhver skatteborger i Sønderborg Kommune.

Klik ind her på kommunens hjemmeside og læs Økonomiudvalgets dagsorden til mødet onsdag kl.

Artiklen fortsætter under annoncen

08:30, dagsordenens pkt. 1-8 med tilhørende bilag.penge

Man skal hér beslutte om bl.

Artiklen fortsætter under annoncen

a. kommunens halvårsregnskab samt embedsværkets oplæg til budgetter for budgetår 2017 + overslagsårene 2018-2020 skal indstilles til byrådets godkendelse.

Så vil hårene rejse sig på dit hoved, hvis du har nogle!

Det er, som sædvanlig, kommunens anlægsudgifter siden kommunesammenlægningen, der efter min mening i indeværende år nu er eskaleret til  eksorbitante 394,367 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

kr. i det for 2016 forventede regnskab var budgetteret med 226,738 mio. kr. det fremgår af budgettal Danmarks Statistik og  Social- og Indenrigsministeriet.

Dette vel at mærke et resultat af politikerne,  et samlet byråds, manglende afstandtagen til kommunens ekstravagance på anlægsområdet.

Det er hermed lykkedes for de folkevalgte, siden Erik Lauritzen tiltrådte som borgmester i 2014, at overskride anlægsbudgetterne fra og med 2013 til og med 2016, med ikke mindre end 230,228 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

kr. i alt. Dette forudsat at Økonomiudvalget nikker Ja onsdag formiddag!

Kommunen har allerede pr. 1. januar 2016 en langfristet gæld pr. indbygger på 20.161 kr. eller 644,906 mio.i alt. Det svarer til en langfristet gæld pr.

Artiklen fortsætter under annoncen

indbygger på 5.140 kr. højere end landsgennemsnittet.

Af de 20.161 kr. pr. hoved kan de 7.798 kr. kr. henføres til gæld på ældreboliger.

DF og Venstre lovede i deres fælles budgetoplæg for 1 år siden, at man ville forhandle om en reduktion på 300 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

kr. over  for budgetåret 2016 og overslagårene til og med 2019.

Det fik man ikke!

Der var spillet ud med samlede udgifter på 765,090 mio. kr. og man enedes i budgetforhandlingerne med flertalsgruppen om besparelser svarende 87,831 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

kr.

Fair nok!

Sådan er forhandling.

Strafpoint i vente

Jeg er bare nødt til at påpege, at man ved en evt. vedtagelse af halvårsregnskab og budgetudspil på mødet onsdag, der indeholder merudgifter på 167,629 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

kr. på anlægsbudgettet, ender på 394,367 mio. kr. for 2016, og derfor ikke har nogen som helst besparelse på anlægsudgifterne fremskrevet over 5 år i årets priser; men derimod en overskridelse for hele perioden på 87,831 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

kr.

Hertil kommer at et anlægsbudget for 2016 af denne kaliber (394,367 mio. kr.) skal ses i lyset af, at det går ikke længere at skubbe ting foran sig, da man allerede budgetterer med 200,243 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

kr. for 2017 og der er strafpoint for år 2017 fra Finansministeriet, hvis man kommer over ca. 245 mio. kr. for kommunens vedkommende; ligesom man allerede er over grænsen for udvidelse af driftsbudgetterne.

Jeg vil ønske for samtlige byrådsmedlemmer, at deres underbenklæder kryber i vask.

Kilder: Danmarks Statistik og Social- og Indenrigsministeriet.’.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
18. april 2021 Kultur, Sønderborg

De faldne fra Stormen på Dybbøl blev mindet

18. april 2021 Kultur

Søndag formiddag klokken 10 var der mindehøjtidelighed ved Krigergravene på Dybbøl Banke i anledning af 157-året for Stormen på Dybbøl, hvor 11.000 danske soldater blev angrebet af 37.000 veludrustede preussiske soldater. “Angrebet begyndte – efter flere timers bombardement, klokken 10”, sagde oberstløjtnant Claus Klaris i sin tale. Når vi i dag markerer Dybbøldagen, så er […]

Læs mere...