Derfor får Adsbøl-borgerne en vandresti som de ikke vil ha’

26. oktober 2022 Politik
Benny Rheimer fra Adsbøl
Benny Rheimer fra Adsbøl

Igennem 12 år har Adsbøl Borgerforening tålmodigt arbejdet for at få en kystnær vandresti fra Adsbøl til Gråsten som en del af en samlet Nybøl Nor sti. Vi har ventet længe og deltaget i mange dialoger og møder omkring projektet, sagde Benny Rheimer fra Adsbøl Borgerforening, som havde flere Adsbøl-borgere med sig ind i Byrådssalen.

På foreningens vegne læste han to spørgsmål op for Byrådet – borgmesteren stillede sin mikrofon til rådighed, så alle kunne høre, hvad Adsbøl-borgerne havde på hjerte:

Artiklen fortsætter under annoncen

Glæden stor i Adsbøl, da det endelig lykkedes at få stien budgetlagt i 2021.

Vel at mærke var det for os helt åbenlyst, blandt andet på møder i det tidligere Landdistriktsudvalg, at det var den kystnære sti som blev budgetteret.

Nu oplever vi at være kørt fuldstændigt ud på et sidespor. Et flertal i udvalget har, uden at inddrage eller høre os i borgerforeningen, fuldstændigt ændret på stiforløbet, således at vi nu står med en sti som ingen vel egentligt ønsker og som er meget langt fra den smukke og kystnære sti som der er afsat penge til i budgettet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi er forundrede over at kunne læse, at det er sket på baggrund af en fejl i sagsbehandlingen,

Derfor står vi her nu og beder Byrådet redegøre for, hvad der er sket fra et enigt byråd indgik en budgetaftale om vores sti og frem til at udvalget nu har truffet beslutning om en kedelig, farlig og ildelugtende sti langs jernbanen og igennem industriområde?

Vi vil også gerne vide hvad fakta er omkring jordbundsforholdene på den gule linjeføring, som er blevet brugt som forklaring for at fravælge den stiføring, som vi har arbejdet for i 12 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvad der er sket fra et enigt byråd indgik en budgetaftale om vores sti og frem til at udvalget nu har truffet beslutning om en kedelig, farlig og ildelugtende sti langs jernbanen og igennem industriområde?

Borgmesteren svarer

Det er korrekt, at Byrådet i budgetaftalen for 2022-25 har sat en million kroner af til Nybølnorstien mellem Adsbøl og Gråsten. I forbindelse med genoptagelsen af naturstien fra Nybøl til Gråsten tilbage i 2020 – Landdistriktsudvalget den i maj og Økonomiudvalget i juni – blev det oplyst, at borgerforeningen forudsætter en linjeføring langs kysten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Byrådet har delegeret ansvaret for stier til Natur-, Klima- og Miljøudvalget. Det er således udvalget, der har kompetencen til at træffe beslutning omkring linjeføring af stier. Dette gælder også i den konkrete sag vedr. linjeføring for Nybølnorstien mellem Adsbøl og Gråsten.

Efter at have afsøgt mulighederne for frivillige aftaler i forhold tilstiens placering, har det vist sig, at det ikke er muligt at der kan etableres en kystnær forbindelse på hele strækningen via frivillige aftaler. Derfor fremlagde forvaltningen 3 alternative linjeføringer. Disse holder sig alle indenfor den afsatte budgetramme. Alle tre linjeføringer skønnes at opfylde kravet til evt. ekspropriation.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her har et flertal i udvalget den 1. juni 2022 stemt for den blå linjeføring, som betyder, at stien føres op til baneoverskæringen ved landevejen og derefter fortsætter frem til Gråsten by ad den eksisterende sti langs banen. Flertallet bestod af Venstre og Slesvigsk Parti. Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte imod, da de ønskede den gule linjeføring.

I vil også gerne vide, hvad fakta er omkring jordbundsforholdene på den gule linjeføring, som er blevet brugt som forklaring for at fravælge den stiføring, som i har arbejdet for i 12 år?

Forvaltningen har vurderet, at det trods den lerede jordbund ville være muligt at gennemføre stiføringen, hvorfor den også indgik i sagsfremstillingen som mulighed. Dette blev udvalget oplyst om på mødet den 1. juni 2022.

På baggrund af Natur-, Klima- og Miljøudvalgets beslutning den 5. oktober er forvaltningen i gang med at se på muligheden for at indgå frivillige aftaler med de relevante lodsejere. Såfremt det ikke er muligt sættes der gang i en ekspropriationproces.

Charlotte Riis Engelbrecht supplerer

”Når vi ikke bad om at få sagen i Byrådet, hvor et flertal kunne have ændret udvalgets afgørelse, så skyldes det en fejl, da sagen blev skrevet ind i protokollen. Fejlen gjorde, vi ikke kunne bede om at få sagen i Byrådet”, sagde udvalgsmedlem Charlotte Riis Engelbrecht.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk