Enhedslisten: Vi kan bygge bro til Fyn – men ikke til Tønder

13. november 2017 KV2017 Skrevet af: Ole Kæhler

Byrådsmedlem og -kandidat Anders Brandt, Enhedslisten, skriver:

Enhedslisten er af den holdning, at vi skal bidrage til bedre transport infrastruktur. En infrastruktur som understøtter mindre CO2 udslip og udbygger lokalområder. Der afprøves for tiden førerløse køretøjer og vi ved ikke hvordan det vil påvirke transporten i fremtiden. Der er foreslået at bruge penge på fire-sporet vej til Nordborg. Samme beløb kan sætte tog på Tønder-Sønderborg jernbanen, i hvert fald til gods i første omgang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tinglev-banen handler om meget mere end blot en jernbaneforbindelse mellem Tønder og Tinglev. De nuværende – og ikke mindst kommende – kapacitetsudfordringer på både landevej og jernbanenettet i Tyskland betyder, at der er behov for at tænke i nye baner for at kunne sikre den nødvendige kapacitet, sikkerhed, mobilitet og fleksibilitet i forhold til især godstransport til og fra Danmark.

Persontransport mellem Tønder og Sønderborg på skinner vil understøtte Alsion. Studerende kan bo i Tønder og læse i Sønderborg og transporttiden kan udnyttes til studier.

Artiklen fortsætter under annoncen

Undersøgelser viser, at vækst i trafikmængden på 2-3 procent i mange tilfælde kan betyde en øget trafiktrængsel på 10%. De vækstrater vi i Jylland står over for i de kommende årtier er mange gange større og her er det ikke tilstrækkeligt med et ensidigt fokus på vejnettet. Jernbanen er en nødvendighed.

Industriområder i Sønderjylland med god plads får ekstra gode muligheder for tung transport med genopretning af af Tønder-Tinglev banen. Denne bane der forbinder de to nord-sydgående linjer giver fleksibilitet og sikkerhed for godstransporten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Virksomheder og borgere i de mindre byer langs linjen vil få et boost. Her ligger nogle af de byer i Danmark, der er mest berørt af centraliseringerne.

Der er operatører i Danmark, Tyskland, Holland der har tilkendegivet interesse for at køre på linjen. Der er virksomheder, der transporterer store mængder gods og tunge godsformer der tilkendegiver at på 10-årskontrakter vil flytte gods fra lastbil til skinner. Andre interesser går på uddannelse af togpersonel og udvikling af togmateriel.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Tønder er der mange positive tilkendegivelser for at bevare banen. Der er mange små og store tilkendegivelser der uafhængigt af hinanden støtter bevarelsen. Der er dog ikke i Sønderjylland fundet en ”first mover” i denne sag. Broen til Fyn har sine fortalere, men vi mangler noget tilsvarende for Tønder-Sønderborg forbindelsen.

Med Motorvejsforbindelsen fra nord/syd til Sønderborg, bro til Fyn, mangler vi en markant infrastruktur til Vestkysten. Hvis Tønder-Sønderborg genoprettes får Sønderborg en meget central placering i Sønderjyllands transport-infrastruktur.

24. juli 2024 Kultur, Sønderborg

Historisk ringridning med tilskuerne tæt på ryttere og heste

24. juli 2024 Kultur

Tirsdag eftermiddag var ryttere fra familien Nicolaisen og familien Petersen var klar ved galgerne til den historiske ringridning ved Sønderborg Slot – og Ringriderfestens Heroldere både blæste i deres horn og slog på tromme. Rytterne og herolderne var klædt i flotte dragte fra en svunden tid, så ingen var i tvivl om, at det var […]

Læs mere...