Handleplaner for erhverv og bosætning er godt i gang

4. september 2019 Politik

Sønderborg Kommunes erhvervsudvalg udstikker retningen for initiativer på erhvervs- og bosætningsområdet i Sønderborg.

På erhvervsområdet er der fortsat fokus på at styrke kommunens indkøbs- og udbudsopgaver til private erhverv samt at optimere arbejdsgange i byggesager, så virksomhederne får hurtig og smidig service. Sagsbehandlingstider i byggesager er nedbragt siden 2017 og er gået fra 28 dage i 2017 til 23 dage i 2018 og nu 20 dage i andet kvartal af 2019.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fokus på procesoptimeringen i sagsbehandlingen har ikke haft konsekvenser for tilfredsheden med sagsbehandlingen, hvor knap 90 procent af virksomhederne melder tilbage, at de forstår begrundelsen for sagens afgørelse og er tilfredse med servicen.

På bosætningsområdet er der sat gang i en række aktiviteter for at vende befolkningstilvæksten i en positiv retning, idet mange fraflytter området igen, hvis de ikke får lavet et netværk. Blandt andet er de sociale aktiviteter for tilflyttere styrket gennem en arbejdsgruppe bestående af frivillige og repræsentanter fra Tilflytterservice, som i fællesskab planlægger tilflytternes sociale aktiviteter i et årshjul.

De frivillige udfører aktiviteterne, der spænder vidt fra dansk café, Spouse café, yoga, sejlture, bowling og meget mere.

Derudover er der oprettet flere velkomstambassadører i lokalsamfundene, hvor de forskellige netværk mødes årligt og udveksler erfaringer med hinanden.

Også i PartnerJob-ordningen, som er en øget indsats for at få medflyttende partnere i job, er der høj succesrate, hvor 46 procent af de tilmeldte har landet job eller praktik i perioden 1. januar til 31. juli 2019.

Dernæst er der planer om en styrket indsats for at fastholde studerende efter endt uddannelse gennem øgede foreningsaktiviteter, erhvervsmentorer, en tættere kobling mellem virksomheder og de studerende samt fast danskundervisning. Der undersøges også om muligheden for at tilbyde prøveboliger til tilflyttere i en kort periode.

Formand for erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen, ser frem til det videre arbejde:

”Vi har udrettet meget på både erhvervs- og bosætningsområdet, men arbejdet er bestemt ikke slut endnu. Især ønsker jeg at se, at der tilbydes flere af kommunens indkøbs- og arbejdsopgaver til private, og at arbejdet med Sønderborg Lufthavn følges til dørs”.

”Bosætning er et vigtigt område, hvor vi har intensiveret arbejdet gennem de senere år, og vi vil gerne tiltrække, modtage og fastholde endnu flere tilflyttere til vores område. Derfor evaluerer, tilretter og igangsætter vi hele tiden nye aktiviteter”, siger næstformand for erhvervsudvalget, Heidi F. Jørgensen.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk