Ingen ghettoer i Sønderborg efter 2020 – det kræver flere indsatser

2. marts 2019 Politik

Sønderborg Kommune ønsker ikke parallelsamfund i kommunen.

På baggrund af de fire udvalgs prioriteringer planlægges en fornyet fælles drøftelse omkring målsætninger på tværs af de politiske udvalg i forbindelse med et temamøde for Byrådet i sensommeren. Drøftelserne skal resultere i en handleplan for en fælles parallelsamfundsindsats i Sønderborg Kommune.

Tiltagene i handleplanen skal fokuseres mod parallelsamfund, men det er forvaltningens vurdering, at tiltagene ikke vil få området Nørager/Søstjernevej med flere af ghettolisten inden udgangen af 2020.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er derfor behov for, at kommunen arbejder med en række forskellige parametre i indsatsen mod parallelsamfund og det skal Børne- og Uddannelsesudvalget kigge på, når der igen er udvalgsmøde, skriver forvaltningen.

Nye værktøjer

Den nye lovgivning på området giver mulighed for, at kommunerne og boligorganisationerne kan arbejde med forskellige tiltag for udsatte boligområder:

Adgang til at opsige lejere ved salg af almene boliger i udsatte boligområder

Stop for kommunal anvisning til udsatte boligområder for ydelsesmodtagere

Obligatorisk fleksibel udlejning

Kriminelle ud af ghettoerne

Målrettede sprogprøver i 0. klasse

Obligatorisk læringstilbud for 1-årige

Bedre fordeling i daginstitutionerne

Ryster posen

På baggrund af drøftelser på et temamøde var der enighed om, at der ønskes fokus på følgende temaer i den fremadrettede indsats mod parallelsamfund:Investeringstilgang – målrettede og differentierede indsatser

Omprioriteringer af eksisterende indsatser

Fælles indsats og bedre koordinering

Kompetenceudvikling

Forebyggelse af kriminalitet

Indsatser mod social kontrol

Øget fokus på indsatsen for de 0 – 6 årige, så børnene får en god start.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk