Jørgen Jørgensen: De socialt udsatte skal høres i kommunen

18. november 2013 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler

Udsatterådet i Sønderborg Kommune skal være talerør for kommunens udsatte borgere og være med til at forstærke det fælles ansvar for de socialt udsatte borgere. Udsatterådet skal sammensættes, så en del af medlemmerne er personer med en udsattebaggrund. På den måde sikres det, at rådene består af personlige eksperter på området, og at de udsatte bliver hørt.

Udsatterådet skal arbejde ud fra de pejlemærker, som beskrives i udsattepolitikken. Det handler om:

Jørgen Jørgensen er sikker på, det er de udsatte, der er eksperter i de udsattes liv.

Jørgen Jørgensen er sikker på, det er de udsatte, der er eksperter i de udsattes liv.

Artiklen fortsætter under annoncen

•         Muligheden for et sundt liv: Sundhed, som det der fremmer velvære. Det kan for eksempel være drøftelser af forholdene på væresteder, samarbejde med frivillige i forhold til social kontakt.

•         En meningsfuld hverdag: Meningsfuldhed, som det at have noget at stå op til – herunder beskæftigelse og rummelighed på arbejdsmarkedet.

•         Dialog og sammenhæng: Dialog, som det at få indflydelse og at have let adgang til kommunen, sundhedssystemet, skolen og lignende.

Artiklen fortsætter under annoncen

•         Tidlig indsats: At gribe ind og have fokus på det fælles ansvar. Udsatterådet kan drøfte indsatser som forebygger social udsathed, for eksempel i samarbejde med børne- og familieområdet.

•         En tryg base: Det, at have et hjem og at kunne føle sig tryg i eget hjem. Udsatterådet kan for eksempel give input til etablering af en hytteby for udsatte borgere.

 

– Det er vigtigt, at socialt udsatte borgere får deres eget lokale talerør, som kan sikre lokal indflydelse og medbestemmelse, siger Jørgen Jørgensen, formand for socialudvalget i Sønderborg Kommune.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

23. februar 2024 Nordborg, Samfund

Skolebørn kom på visit til gallafesten på Tangshave

23. februar 2024 Nordborg

De ældre på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter fejrede fredag, at det er 20 år siden, centret blev indviet, en indvielse hvor Bitten Clausen også deltog. Det var den 12. december 2003, de ældre flyttede fra det tidligere plejehjem til Tangshave og den 23. februar 2004 rykkede ledelsen ind og derfor var indvielsen den 23. februar. […]

Læs mere...