Kommunen stævner Vejdirektoratet

24. oktober 2014 Uncategorized

Pressemeddelelse:

Vejdirektoratet har efter kommunens mening truffet en ulovlig afgørelse ved at afgøre, at en borger ikke skal renholde fortovet inden for ti meter fra sit skel. Det vil medføre en stor ekstraopgave for kommunen og betyde, at kommunen skal ændre mange års praksis på området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og ikke mindst vil det koste kommunen – og dermed skatteyderne – mange millioner kr.trafik

Sønderborg Kommune har – som alle kommuner i landet og med hjemmel i lovgivningen – igennem en årrække praktiseret et regulativ for rydning af veje, stier og fortove, hvor basisgrundlaget er, at private grundejere tager sig af stier og fortove, som ligger inden for ti meter fra skel, uanset om grundejeren har direkte adgang til stien eller fortovet, eller om strækningen fx ligger på den anden side af en baghave-hæk, som grundejeren skal gå en omvej for at komme til.

Vejdirektoratet har nu på baggrund af en klage afsagt en kendelse, der pålægger kommunen at holde fortove og stier, som lodsejere ikke har direkte adgang til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Kommune er ikke enig i afgørelsen og har stævnet Vejdirektoratet for at få den omstødt.

Med Vejdirektoratets overraskende kendelse pålægges ikke kun Sønderborg Kommune, men alle landets kommuner, at rydde mange km fortove og stier, som der igennem en årrække har været praksis for, at borgerne holdt.

Hvis kommunen uden kompensation skal overtage opgaven, vil det koste skatteyderne mange penge, og man kan sige, at borgere, der ikke har fortov, er med til at betale til dem, der har.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi skal til at købe udstyr til Vej og Park for mange mio. kr. og ansætte mange mennesker til driften. Når vi vælger at køre en sag på det, er det fordi vi passer på borgernes penge og dernæst finder det ulovligt, at Vejdirektoratet træffer afgørelser om, hvordan vi i kommuner skal løse vores opgaver.

Med et pennestrøg påføres kommunerne store udgifter – uden kompensation.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg vil tro, at mange kommuner med stor interesse vil følge sagen, siger Frode Sørensen, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

 

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
20. april 2021 Kultur, Nordborg

Universe åbner St. Bededag – husk at købe billet online

20. april 2021 Kultur

I Universe er åbningen fastsat til Store Bededag, som er fredag den 30. april, klokken 10, hvor parken åbnes i fuldt omfang både ude og inde – men med visse begrænsninger som følge af corona. “Vi er rigtigt glade  for, vi kan åbne til både de indendørs og udendørs aktiviteter, så vores gæster oplever hele […]

Læs mere...