Læser: Venstres budgetudspil sætter ikke tæring efter næring

19. september 2016 Politik
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

 

Tommy Jensen, Vollerup, skriver:

I 2013 fjernede man dækningsafgiften af forretningsejendomme, dels hævede man den kommunale udskrivningsprocent fra 25,3 pct. til 25,7 pct. og sidst, men ikke mindst, grundskyldspromillen fra 21,6 til 27,1 promille.

Man fjernede dermed en byrde for erhvervslivet, nemlig skatten på erhvervenes produktionsapparat; men man var ikke villig til at foretage de effektiviseringer, der skulle til for at gøre politikernes økonomiske råderum neutralt for skatteyderne.penge

Artiklen fortsætter under annoncen

Man valgte derfor at hæve skatterne!

Hvis man kigger på, hvad er og hvad var nødvendigt, må man nødvendigvis kigge på, hvordan forholdet er mellem skat og service i kommunens husholdningsbudget.

Dette kan aflæses i Social- og Indenrigsministeriets Nøgletalsanalyser, som for Sønderborg viser: At man ligger nummer sjok i regionen og, at man har et skat/serviceforhold på 1,02 før skatteændring og 1,05 både i 2014 og 2015.

Foreløbige tal for budgetår 2016 viser 1,03.

Kommunen tager mere end den giver

Artiklen fortsætter under annoncen

Tallene viser altså, at der opkræves tre procent mere i skat i år, end der leveres service for til borgerne.

På trods af at man har fjernet dækningsafgiften for erhvervsejendomme med et provenutab på ca. 11,2 mio. kr. årligt til følge, så udgør person- og ejendomsskatterne et merprovenu til kommunen i 2014 på 80,482 mio. kr. i indkomstskat og 44,809 mio. kr. i ejendomsskat – altså ca. 125 mio. kr.

For 2016 budgettet ligner det sammenlagt ca. 234 mio. kr. når der er foretaget regulering for pris- og lønstigninger!

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvorfor skal mindretalsgruppen, de borgerlige, da i deres budgetforslag komme med fedtede 100 mio. kr. i tilbagebetaling, hvoraf staten betaler de 75 mio. kr. for skatteåret  2017?

Hvornår ser vi reel borgerlig politik, der sætter tæring efter næring?

Skatten skal samlet ned med de ca. 5 pct. af service niveauet, der har været opkrævet for meget siden kommunesammenlægningen! Det bliver også 5 pct. man ender med i indeværende regnskabsår med det halvårsregnskab, der er vedtaget!

Artiklen fortsætter under annoncen

Det svarer ikke til de ca. 100 mio. kr. mindretalsgruppen har i tankerne. Det ligger tættere på 150 mio. kr.

Hvor pengene skal komme fra?

Konkurrenceudsættelse og effektivisering af Sønderborg Kommunes grundskoler, så den samlede udgift pr. elev til lærerlønninger ligner Danmarks bedste – Egedal Kommune – der har lærerudgifter pr. elev på 49.385 kr., hvor Sønderborg Kommune bruger 73.587 kr. pr. elev i lærerlønninger.

Man begynder at forstå, hvorfor det lige pludseligt blev let at skaffe flere lærere til Sønderborg. Alene effektivisering af grundskolerne til Egedalniveau ville betyde en besparelse på sammenlagt 174.544.824 kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kunne man bare effektivisere til gennemsnits-Danmark ville besparelsen pr. år udgøre 18,35 mio. kr.

Konklusionen må da blive: Den borgerlige mindretalsgruppe har ikke planer om at sætte tæring efter næring!

Dette på trods af, at ½ -årsregnskabet viser betydelig overskridelse af servicerammen.

Venstre: Tommy Jensen har fuldstændig ret

Peter Hansen, politisk ordfører for Venstre, svarer:

Peter Hansen: Venstre kom med et "spiseligt" budgetudspil - ikke det bedst tænkelige.

Peter Hansen: Venstre kom med et “spiseligt” budgetudspil – ikke det bedst tænkelige.

“Jeg er ikke uenig i Tommy Jensens betragtninger”.

“Når vi foreslår, som vi gør, er det jo fordi vi er et mindretal. Hvis vi var et flertal ville vi sætte den ned med 1% point. Men man skal være mere end almindelig tonedøv hvis man tror, vi kan komme igennem med det”, siger Peter Hansen til SønderborgNYT.

Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har prøvet at lave et forslag, som burde være spiseligt for flertalsgruppen.

“Der er nogle i flertalsgruppen der ikke vil betale den politiske pris og give en indrømmelse på skatten. Det er ikke et spørgsmål om kroner, det er blevet et spørgsmål om principper”, siger Peter Hansen.

“Det er desværre den skinbarlige sandhed”.

 

 

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 58)

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
26. januar 2022 Kultur, Augustenborg

Augustenborgs fremtidsmuligheder er større end de fleste forestiller sig

26. januar 2022 Kultur

Augustenborg er noget særligt og med hertugernes fortælling, så fortælles grænselandets historie, hvor Augustenborg er helt central og havde stor betydning for hele grænselandet. Byen var et magtcentrum og den kulturarv skal vi passe på. Sådan sagde borgmester Erik Lauritzen i sit oplæg til et borgermøde, der tirsdag aften fandt sted i Augustenborg Hallerne og […]

Læs mere...