Læser: Venstres budgetudspil sætter ikke tæring efter næring

19. september 2016 Politik
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

 

Tommy Jensen, Vollerup, skriver:

I 2013 fjernede man dækningsafgiften af forretningsejendomme, dels hævede man den kommunale udskrivningsprocent fra 25,3 pct.

Artiklen fortsætter under annoncen

til 25,7 pct. og sidst, men ikke mindst, grundskyldspromillen fra 21,6 til 27,1 promille.

Man fjernede dermed en byrde for erhvervslivet, nemlig skatten på erhvervenes produktionsapparat; men man var ikke villig til at foretage de effektiviseringer, der skulle til for at gøre politikernes økonomiske råderum neutralt for skatteyderne.penge

Man valgte derfor at hæve skatterne!

Hvis man kigger på, hvad er og hvad var nødvendigt, må man nødvendigvis kigge på, hvordan forholdet er mellem skat og service i kommunens husholdningsbudget.

Dette kan aflæses i Social- og Indenrigsministeriets Nøgletalsanalyser, som for Sønderborg viser: At man ligger nummer sjok i regionen og, at man har et skat/serviceforhold på 1,02 før skatteændring og 1,05 både i 2014 og 2015.

Foreløbige tal for budgetår 2016 viser 1,03.

Kommunen tager mere end den giver

Tallene viser altså, at der opkræves tre procent mere i skat i år, end der leveres service for til borgerne.

På trods af at man har fjernet dækningsafgiften for erhvervsejendomme med et provenutab på ca.

Artiklen fortsætter under annoncen

11,2 mio. kr. årligt til følge, så udgør person- og ejendomsskatterne et merprovenu til kommunen i 2014 på 80,482 mio. kr. i indkomstskat og 44,809 mio. kr. i ejendomsskat – altså ca. 125 mio. kr.

For 2016 budgettet ligner det sammenlagt ca.

Artiklen fortsætter under annoncen

234 mio. kr. når der er foretaget regulering for pris- og lønstigninger!

Hvorfor skal mindretalsgruppen, de borgerlige, da i deres budgetforslag komme med fedtede 100 mio. kr. i tilbagebetaling, hvoraf staten betaler de 75 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

kr. for skatteåret  2017?

Hvornår ser vi reel borgerlig politik, der sætter tæring efter næring?

Skatten skal samlet ned med de ca. 5 pct. af service niveauet, der har været opkrævet for meget siden kommunesammenlægningen! Det bliver også 5 pct.

Artiklen fortsætter under annoncen

man ender med i indeværende regnskabsår med det halvårsregnskab, der er vedtaget!

Det svarer ikke til de ca. 100 mio. kr. mindretalsgruppen har i tankerne. Det ligger tættere på 150 mio. kr.

Hvor pengene skal komme fra?

Konkurrenceudsættelse og effektivisering af Sønderborg Kommunes grundskoler, så den samlede udgift pr.

Artiklen fortsætter under annoncen

elev til lærerlønninger ligner Danmarks bedste – Egedal Kommune – der har lærerudgifter pr. elev på 49.385 kr., hvor Sønderborg Kommune bruger 73.587 kr. pr. elev i lærerlønninger.

Man begynder at forstå, hvorfor det lige pludseligt blev let at skaffe flere lærere til Sønderborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alene effektivisering af grundskolerne til Egedalniveau ville betyde en besparelse på sammenlagt 174.544.824 kr.

Kunne man bare effektivisere til gennemsnits-Danmark ville besparelsen pr. år udgøre 18,35 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

kr.

Konklusionen må da blive: Den borgerlige mindretalsgruppe har ikke planer om at sætte tæring efter næring!

Dette på trods af, at ½ -årsregnskabet viser betydelig overskridelse af servicerammen.

Venstre: Tommy Jensen har fuldstændig ret

Peter Hansen, politisk ordfører for Venstre, svarer:

Peter Hansen: Venstre kom med et "spiseligt" budgetudspil - ikke det bedst tænkelige.

Peter Hansen: Venstre kom med et “spiseligt” budgetudspil – ikke det bedst tænkelige.

“Jeg er ikke uenig i Tommy Jensens betragtninger”.

“Når vi foreslår, som vi gør, er det jo fordi vi er et mindretal. Hvis vi var et flertal ville vi sætte den ned med 1% point.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men man skal være mere end almindelig tonedøv hvis man tror, vi kan komme igennem med det”, siger Peter Hansen til SønderborgNYT.

Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har prøvet at lave et forslag, som burde være spiseligt for flertalsgruppen.

“Der er nogle i flertalsgruppen der ikke vil betale den politiske pris og give en indrømmelse på skatten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke et spørgsmål om kroner, det er blevet et spørgsmål om principper”, siger Peter Hansen.

“Det er desværre den skinbarlige sandhed”.

 

 

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 58)

 .

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
16. april 2021 COVID-19, Sønderborg

Smittekonstatering med lyntest kan ikke længere sende hele skoleklasser hjem

16. april 2021 COVID-19

En hel skoleklasse skal ikke længere sendes hjem, fordi en enkelt elev er testet positiv for coronavirus ved en lyntest. Det oplyste Sundhedsstyrelsen torsdag og sundhedsforvaltningens direktør, Carsten Lund siger til SønderborgNYT: “Det tager vi en snak om i forvaltningen og så følger vi de retningsli9nier og procedure, som Sundhedsstyrelsen pålægger os””. Dermed kan skoledagen […]

Læs mere...