Nordborg Sø er på den politiske dagsorden

3. november 2020 Politik

Som aftalt i Byrådets budgetaftale er der sket en opfølgning på den biologiske tilstand i Nordborg Sø.

I dag, tirsdag ligger analysen foran politikerne i Teknik- og Miljøudvalget, som skal tage stilling til, hvad det næste skridt mod en ren sø skal være.

Opfølgningen viser, at tilledningen af fosfor til søen er ikke bragt ned til et niveau, hvor der kan forventes en permanent klarvandet tilstand.

Fosforet tilføres fra forskellige kilder, herunder drænvand, overfladeafstrømning fra landbrugsjord, overløb fra kloaksystemet, regnvand fra separatkloakerede områder, vandløb og direkte tilførsel fra luften. Tilledningen kan bidrage til at fastholde søen i en dårlig økologisk tilstand med uklart vand og stor algevækst.

Forvaltningen foreslår, at der som næste skridt i sagen laves et katalog med mulige initiativer til begrænsning af fosfortilførsel fra landbrugsoplandet.

Hvert af de forslåede initiativer skal være gennemgået i forhold til indsatsernes omfang, økonomi, effekt, konsekvenser for landbruget.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
30. november 2022 Politik, Sønderborg

Lokalplanen for Nørager blev vedtaget af et flertal i Byrådet

30. november 2022 Politik

Boligområdet Nørager skal forandres og det skyldes ghettoloven og på onsdagens byrådsmøde godkendte et flertal i Byrådet den lokalplan, som skal til, inden der kan bygges nye boliger i området. Asger Romme Andersen fra Enhedslisten stemte imod, fordi han synes, det giver rigtig god mening at vente og se, hvad EU-domstolen siger til regeringens ghettolov. […]

Læs mere...