Nordborg Sø er på den politiske dagsorden

3. november 2020 Politik

Som aftalt i Byrådets budgetaftale er der sket en opfølgning på den biologiske tilstand i Nordborg Sø.

I dag, tirsdag ligger analysen foran politikerne i Teknik- og Miljøudvalget, som skal tage stilling til, hvad det næste skridt mod en ren sø skal være.

Opfølgningen viser, at tilledningen af fosfor til søen er ikke bragt ned til et niveau, hvor der kan forventes en permanent klarvandet tilstand.

Fosforet tilføres fra forskellige kilder, herunder drænvand, overfladeafstrømning fra landbrugsjord, overløb fra kloaksystemet, regnvand fra separatkloakerede områder, vandløb og direkte tilførsel fra luften. Tilledningen kan bidrage til at fastholde søen i en dårlig økologisk tilstand med uklart vand og stor algevækst.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen foreslår, at der som næste skridt i sagen laves et katalog med mulige initiativer til begrænsning af fosfortilførsel fra landbrugsoplandet.

Hvert af de forslåede initiativer skal være gennemgået i forhold til indsatsernes omfang, økonomi, effekt, konsekvenser for landbruget.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk