Regionen åbner for adgangen til flere behandlinger på sygehusene

17. april 2020 REGIONALT
Prognoserne for udbredelsen af coronavirussen er gået fra en kort periode med høj aktivitet til et længerevarende forløb med et betydeligt lavere toppunkt for epidemien end hidtil antaget. Under et længerevarende epidemiforløb vil det danske sundhedsvæsen i højere grad både skulle tage sig af patienter med COVID-19 og samtidig også tage sig af patienter med andre sygdomme og tilstande.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor forbereder de syddanske sygehuse sig på at øge aktiviteten for blandt andet planlagte operationer, som siden coronavirussens indtog er blevet halveret, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.
Regionsrådsformand Stephanie Lose siger:
“De nyeste prognoser tyder på, at kampen mod COVID-19 bliver længere og mindre intensiv end først antaget. Derfor vil vi gradvist øge vores øvrige aktivitet på sygehusene, så vores antal af eksempelvis operationer og ambulante besøg kan øges. Det er dog endnu for tidligt til at kunne sige noget om, hvornår vi kan være tilbage i fuldt gear, men vi overvåger hele tiden situationen og er klar på at flytte pladser og personale til og fra COVID-19-afdelingerne”, siger hun og fortsætter:
“Patienter, der ud fra en lægefaglig vurdering har størst behov, prioriteres først. Den lægefaglige vurdering vil bero på, hvor vigtigt indgrebet er i forhold til at styrke, opretholde eller hindre forværring af patientens sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Det sker i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens faglige grundlag, som var grundlaget for regeringens aftale med regionerne, KL og PLO om at øge aktiviteten i sundhedsvæsenet”.

Kapaciteten sikres

Kapaciteten til håndtering af COVID-19 vil blive sikret ved at oprette sengepladser, der hurtigt kan konverteres fra almindelige sengepladser til COVID-19-sengepladser og tilbage igen. Det vil sige, at det er kapacitet, som kan aktiveres, hvis behovet opstår.
Formand for Sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen fortæller, at regionen er i fuld gang med at afdække, hvordan patienterne bliver hjulpet bedst muligt.:
“Vi står jo i en ekstraordinær situation, og vi er i færd med at afsøge alle muligheder for, at patienterne kan blive tilset. I øjeblikket har vi kapacitet til at klare opgaven, men hvis vi skulle komme i den situation, at vi får udfordringer med kapaciteten, vil vi løbende samarbejde om udfordringerne og indgå i dialog med privathospitaler og speciallægepraksis”.
HUSK – Støt den lokale handel i en svær tid! 
Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk