Regionen sender råstofplan i høring

26. april 2016 Erhverv

Råstofplan 2016 skal sikre tilstrækkeligt med sand, grus og sten til at bygge fremtidige skoler, veje og jernbaner. I alt 31 syddanske arealer er udlagt som nye gravområder eller er udvidelser af eksisterende grusgrave, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Sand, grus og sten, ler og klæg er helt nødvendige ressourcer for at kunne bygge nye boliger, skoler, motorveje, sygehuse og vedligeholde digerne ved Vadehavet.

Artiklen fortsætter under annoncen

region1

I forslaget til den nye råstofplan er der lagt op til, at der kan indvindes råstoffer 31 nye steder i regionen – enten i form af udvidelser af eksisterende grusgrave eller helt nye grusgrave.

Regionsrådet har som mål, at Råstofplan 2016 skal sikre en forsyningshorisont med sand, grus og sten 24 år ud i fremtiden i hvert af de fire geografiske delområder: Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og Fyn.  Med forslaget til Råstofplan 2016, er det lykkedes at få målet opfyldt.

Dyrt at flytte råstofferne

Jørn Lehmann.

Jørn Lehmann.

Socialdemokrat Jørn Lehmann Petersen, der er formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark siger om prioriteringerne bag udkastet til Råstofplan 2016:

“Det er helt afgørende for Syddanmarks fremtidige udvikling og velstand, at vi politisk sikrer forsyningen af råstoffer til byggeri, infrastrukturanlæg og diger. Samtidig er det en prioritet, at råstofferne indvindes tæt på det sted, de skal bruges for at minimere transport- og miljøbelastningen”.

En minimering af transporten er også med til at holde prisen på råstofferne nede. Derfor er decentral indvinding af råstoffer en stærk prioritet.

På Als er det planen, at der skal graves grus ved Stevning.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk