Samkører målinger og får et bedre billede af erhvervs-venligheden

7. september 2016 Erhverv

Tommy Jensen, Vollerup, skriver:

Årets to analyser om kommunernes erhvervsvenlighed har været ventet med spænding af både kommuner,  virksomheder, borgerne og formentlig også i Sønderborg Kommune.

Analysen fra Dansk Byggeri kom i forsommeren og viste en tilbagegang på 17 pladser til en 78. plads.

Mandag kom analysen fra Dansk Industri og viste en fremgang på 10 pladser til en 86. plads til Sønderborg.

Skal vi da alle bryde ud i jubel?

Mjaaah… – Det var da en fremgang?! – eller var det? – Alting er relativt….

Artiklen fortsætter under annoncen

Når man kører begge analyser sammen, får man et bredt datagrundlag på i alt 61 indikatorer, hvoraf nogle er registerbaserede og  primært dækker kommunernes  rammevilkår, og resten hviler på spørgeskemaer til kommuner og organisationsmedlemmer.

Tager man perioden 2012 – 2016, hvor begge organisationer i hvert af periodens år har publiceret deres resultater af de respektive surveys;

DI-analyserne går to år længere tilbage; men begge viser resultater fra og med  regnskabsåret  2012.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med baggrund i samkørslen af de to analyser fremkommer en tendens for samtlige kommuner, hvor man kan identificere, hvilke kommuner der bedst fastholder deres performance over de seneste fem år, samt hvilke kommuner der forbedrer eller forringer erhvervslivets rammevilkår ift. erhvervsorganisationernes forestilling om de ideelle rammevilkår.

Status Quo rækker ikke

Man bør erindre, at det ikke er nok, at kommunerne ikke forringer rammevilkårene for ikke at  dale i målingerne, men skal forbedre rammevilkårene for at opnå fremgang i målingerne, da der altid er 95 andre kommuner, der forsøger at bide alle andre i haserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Listens “Top 5” bliver da i rækkefølge: Herning -, Vejen – , Billund – Holstebro – og Ikast-Brande Kommune!

Listens bundpropper bliver i rækkefølge: Helsingør -, Rødovre -, København -, Dragør – og Fredensborg Kommune, med førstnævnte som ”Sidste-Per”!

Hvad der er mindst lige så vigtigt må være:

Hvordan er den enkelte kommunes udvikling set over de fem år som analyserne dækker?

Hvor er man på vej hen?

Har kommunen det rigtige fokus?

Og ikke mindst – hvad koster det?

Artiklen fortsætter under annoncen

Tager man afsæt i den samlede ranking i 2012 mod tallene fra 2016, er resultatet for de fem bedste kun en ændring på +1 til -3 pladser!

Og tilsvarende for de fem dårligste fra +1 til -34 pladser.

Sønderborg stadig på vej ned

Vor fælles bekendte, Sønderborg Kommune, har landets næststørste deroute for perioden 2012 -2016 på 45 pladser fra en 32. plads i 2012 til en 77. plads i 2016!

Sønderborg synker dermed stadig dybere ned i hængedyndet, da den samlede placering yderligere faldt med to pladser i 2016!

Artiklen fortsætter under annoncen

Man gik 10 pladser frem i DI-undersøgelsen; men man gik 17 pladser tilbage i DB-undersøgelsen!

DI undersøgelsen viser en foruroligende, statisk tilstand på de registerbaserede indikatorer, rammevilkårene, med en placering som  nr. 94.-95. Kun Ærø Kommune er dårligere; men bør opnå tilgivelse grundet ”Ø-kommunestatus” med særlige vilkår!

Dermed er Sønderborg Kommune den ultimative bundprop på landsplan!

Carly Simon skrev engang en berømt filmmelodi : “Nobody makes it better”.  Jeg fristes til at sige: Ingen gør det dårligere”; når det gælder Sønderborg Kommunes erhvervsvenlighed.

Hvad kostede så al den herlighed de seneste fem år

 

Man må man notere sig, på trods af formanden for Vækstrådet, Henrik Enderlein, i sin beskedenhed i SønderborgNYTs artikel mandag kun nævnte, at man havde brugt mindst 10 mio. kr. på den beskedne ”fremgang” på 10 pladser i dagens udgave af DI undersøgelsen; dog for en begrænset periode af regnskabsåret 2015!

Jeg mener, det giver stof til eftertanke, at der er hele tre politikere, E. Lauritzen (A), P. Hansen (V) og O. W. Stenshøj (C) – formand for Erhvervsudvalget, der tilkendegiver i SønderborgNYT, at de ikke forstår at læse organisationernes analyser, ligesom jeg finder det næsten upassende, at formanden for Vækstrådet, Henrik Enderlein, tilkendegiver at man har brugt mindst 10 mio. kr. i 2015; selv om dette er ikke forkert!

Det er derimod et faktum, at man har overskredet det oprindeligelige budget på 17,491 mio. kr. på drift og anlæg med 4,1 mio. kr., således at det endelige regnskab udviste 21,591 mio. kr. for 2015!

Mindst 10 mio. kr. – Sagde Henrik Enderlein!  – Det blev endda over 20 mio. kr.! Budgettet for indevæ-

rende år er oprindeligt på 20,492 mio. kr. (SIM-tal) – Lad os håbe det holder! Bitte! Bitte! Bitte!

Det bør give næring til eftertanke, at Sønderborg Kommune fra 2012, hvor man samlet set blev nr. 32; nu efter DI 2016 undersøgelsen ligger nr. 77 , og at man i årene 2012 -2015  har forbrugt 52,762 mio. kr. på kontoen for Erhvervsservice og Iværksætteri og samtidigt udført landets næststørste frie fald ; mens Herning Kommune, som suverænt, med en gennemsnitlig  score på 3,80 i de 10 målinger må betegnes som uovertruffen, da der er hele 1,60 point ned til Vejen Kommune som er Danmarks næstbedste!

Succes for færre penge

Og hvor mange penge har Herning Kommune så brugt på at skabe denne totale success?

Svaret kommer hér, –  og hold nu godt fast!

21,512 mio. kr. i alt over 5 år! – Det svarer ca. til Sønderborg Kommunes forbrug alene for 2015, for at levere en samlet tilbagegang på to pladser siden året før!

Hjertelig tillykke til hele Byrådet!

I har vundet en Marokkopude!

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk