Sønderborgs Kommuneplan 2013 – 2025

14. februar 2014 Uncategorized

Sønderborg byråd besluttede på mødet den 18. december 2013 at vedtage Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Kommuneplanen indeholder byrådets mål, handlinger, retningslinjer og rammer for udviklingen i Sønderborg Kommune fra 2013 til og med år 2025. by1 Artiklen fortsætter under annoncen

dk/wp-content/uploads/2014/02/by1-300×257.jpg” width=”300″ height=”257″ />

Kommuneplanen blev vedtaget med en række ændringer, primært som følge af bemærkninger fra Naturstyrelsen, og der er indarbejdet en række redaktionelle rettelser.

Af større ændringer kan fremhæves følgende:

Det nye udlæg til erhverv ved Truenbro ved Avnbøl udgår.

De nye udlæg til boliger ved Tranekær, Ullerup og Nybøl Østermark udgår.

8 områder ud af 13 arealudlæg til store husdyrbrug udgår.

Der er indarbejdet supplerende redegørelser for arealudlæggene ved Universe, Mjelsgård, store husdyrbrug samt udlæg af biogasanlæg inden for kystnærhedszonen.

Udpegning af bevaringsværdige landskaber er korrigeret.

Kommuneplanen er miljøvurderet og miljøvurderingen har været offentliggjort sammen med kommuneplanforslaget. Se miljøvurdering og den sammenfattende redegørelse, som er udarbejdet som opfølgning på den offentlige høring her:www.sonderborgkommuneplan.dk

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk