Stormflodssikringen i Gråsten skal vurderes en ekstra gang

Gråsten. Dronefoto: Sønderborg Kommune
Gråsten. Dronefoto: Sønderborg Kommune
8. marts 2024 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Under stormfloden i efteråret blev den højeste vandstand i Gråsten Havn målt til 2,27 meter over normal vandstand, mens vandstanden i Sønderborg Havn blev målt til 2,1 meter. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der er behov for at revurdere beskyttelsesniveauet i det stormflodsprojekt, som er ved at blive lavet for Gråsten Havnefront og det har Natur, Klima og Miljøudvalget godkendt.

”Stormflodsprojektet i Gråsten skal revurderes, så vi får de rette dimensioner på projektet. Anlægget skal skabe tryghed i området og anlægges i en højde, der kan beskytte mod en 100-års-hændelse frem til 2070. Hvis vi får det bygget for lavt, risikerer vi, at anlægget skal forhøjes før tid”, siger udvalgsformand Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget,  i en pressemeddelelse

Artiklen fortsætter under annoncen

Stormfloden viste, at under østvendte storme opstuves havvandet i Flensborg Fjord og giver højere vandstand i Gråsten og Flensborg havne i forhold til Sønderborg Havn. Det er derfor forvaltningens forventning, at stormflodsbeskyttelsen i Gråsten skal bygges højere.

Der er cirka 240 adresser inden for området, som vil blive beskyttet mod stormfloder og som potentielt kan blive bidragspligtige ved en sikringskote på 2,5 meter. Hvis koten hæves, kan flere adresser opnå beskyttelse fra anlægget, og de vil dermed også kunne pålægges at betale en del af regningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Hvis sikringskoten gøres højere, vil flere borgere få fordel af den og dermed også komme til at skulle betale en del af udgifterne. Derfor inviterer vi i løbet af foråret grundejerne til et møde om fordelingen af udgifterne”, siger næstformand Maria Frost Andresen.

Stormflodssikringen planlægges langs vandkanten fra Sildekulevej ved Gråsten Plejecenter til højvandsmuren på Fiskenæsvej. Det er firmaet Sweco, som laver projektforslaget samt et forslag til en bidragsfordeling for Sønderborg Kommune. Det er planen, at begge dele er klar i juni og der er planlagt et møde i april for de borgere, der kan få del i regningen.

20. april 2024 Uddannelse, Sønderborg

LEGO blev trækplastret til Forskningens Døgn

20. april 2024 Uddannelse

Lørdag har SDU i Sønderborg åbnet dørene for Forskningens Døgn frem til klokken 13 – og det er en landsdækkende festival, hvor universiteter, forskningsinstitutioner og videnskabens virksomheder inviterer alle interesserede til at opleve, diskutere og få indblik i forskernes arbejde – og der var et spændende program på SDU i Alsion, hvor der blev appelleret […]

Læs mere...