Svend Erik Petersen: Orden i økonomien

3. oktober 2013 Politik

Byrådsmedlem Svend Erik Petersen, Socialdemokraterne, skriver:

Onsdag den 9. oktober vil et byrådsflertal på 25 medlemmer godkende budgettet for 2014 samt overslagsårene 2015 til 2017. Budgettet indeholder en skattestigning for alle som har indkomst og / eller fast ejendom. Stigningen er beregnet til et samlet provenu på 93 mill kr. årligt.

Jeg tilhører gruppen som stemmer for budgettet. Ikke fordi jeg som sådan er tilhænger af skattestigninger, men fordi jeg erkender nødvendigheden af denne mulighed i kommunens nuværende situation. Alternativet er voldsomme besparelser på serviceydelserne og stærkt reducerede anlægsbudgetter. Jeg ønsker ikke yderligere forringelser i servicen overfor børn, ældre, handicappede, arbejdsløse, dårligere veje o.m.a. Jeg ønsker heller ikke at sætte Sønderborgs positive udvikling i stå. Der skal fortsat være råd til nødvendige investeringer i havneudvikling, ProjectZero, udskiftning og vedligehold af nedslidte off. bygninger, kulturtilbud,  og meget mere som gør Sønderborg attraktiv at bo og leve i.valg

Artiklen fortsætter under annoncen

Årsagen til at vi kommer til at mangle penge skal primært findes i statens reducerede bloktilskud som fra 2015 andrager små 100 mill kr årligt. Det er en konsekvens af, at Sønderborgs befolkning desværre er dalende. Serviceforringelser og manglende investeringer  ville utvivlsomt forstærke denne meget uheldige udvikling.

Fremadrettet skal vi derfor arbejde målrettet på at tiltrække flere virksomheder og at få større tilflytning end fraflytning. Det er vejen frem og det er vejen til at vende udviklingen. Mit mål er at øge befolkningstallet og derigennem igen få mulighed for at sænke skatten igen.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
28. juni 2022 Sønderborg, Frivillige

Jesper Damm Andersen præsident for Rotary

28. juni 2022 Sønderborg

Drift- og logistikchef hos SIB Byggeri, Jesper Damm Andersen, er med virkning fra 1. juli præsident i Sønderborg Rotary Klub. På posten afløser han vicedirektør i Salus Boligadministration, Lisbeth Jakobsen, der har beklædt præsidentposten de seneste 12 måneder, skriver SIB. Jesper Damm Andersen, Lisbeth Jakobsen, udgør sammen med statsautoriseret revisor i EY og præsident elect […]

Læs mere...