Tilfredsstillende overskud i Broager Sparekasse

2. marts 2021 Erhverv

2020 har givet et tilfredsstillende resultat i Broager Sparekasses nu 176-årige historie. 2020 vil uundgåeligt blive husket for coronakrisen og de påvirkninger dette har haft, og stadig har, på samfundet.

Regnskabet for 2020 viser et resultat på 14,3 millioner kroner i overskud før skat mod et resultat på 29,9 millioner for 2019.

”Resultatet er tilfredsstillende. Basisindtjeningen er dog fortsat under pres, dels på grund af generelt stigende omkostninger samt det lave renteniveau”, siger Broager Sparekasses direktør Lars Christensen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

I forhold til 2019 kan forskellen i resultatet hovedsageligt forklares med faldende kursreguleringer. I 2019 havde sparekassen en ekstraordinær kursgevinst ved salg af 75 procent af aktierne i Sparinvest til Nykredit på ca. 14 millioner kroner.

Grundet situationen omkring Covid-19 og de usikkerheder det medfører, har sparekassen udgiftsført nedskrivninger for 8,9 millioner kroner som et ledelsesmæssigt skøn. Til trods for dette ledelsesmæssige skøn, kan sparekassen samlet set indtægtsføre 2,7 millioner kronerpå nedskrivningerne.

Det viser at sparekassen har en solid bonitet på kundebasen. Sparekassens samlede udlån falder 7,4 procent. Årsagen hertil kan blandt andet forklares med de hjælpepakker og momslån staten har tilbudt under coronakrisen. Det har medført lavere træk på kundernes kreditter. Sparekassens samlede kreditformidling bestående af eget udlån, formidlet lån til DLR-Kredit og Totalkredit, viser dog en samlet stigning på 176 millioner eller 4,4 procent, hvilket er meget tilfredsstillende.

Det samlede indlån er steget med 8,6 procentog udgør nu for første gang mere end 2 milliarder kroner.

Sparekassens kapitalsituation er også tilfredsstillende. Kapitalprocenten er steget fra 20,9 til 21,5 procent. Det betyder, at sparekassen er godt polstret til at modstå kommende krav og samfundsøkonomiske udsving.

Forventninger til 2021

I budgettet for 2021 forventes stigende nettorente- og gebyrindtægter i forhold til 2020. Stigende nettorenteindtægter, grundet indførelse af negativ indlånsrente for private, samt stigende gebyrindtægter grundet forøget forretningsomfang med samarbejdspartnere, herunder bl.a. DLR Kredit, Totalkredit og Nærpension.

Med de nævnte forudsætninger forventer sparekassen et resultat før skat i størrelsesordenen 14-18 millioner kroner.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
14. april 2021 COVID-19, Sønderborg

Elev fra 10’eren testet positiv

14. april 2021 COVID-19

En elev i fra 10’eren er onsdag testet positiv for Coronasmitte. 10’eren har til huse i Ungecentret på Ørstedsgade. Den smittede elev var senest i skole mandag. Smittetilfældet har betydet, at hele klassen – i alt 20 elever – samt tre medarbejdere er peget ud som nære kontakter og de er i dag, onsdag, sendt […]

Læs mere...